114.quy-dinh-lam-them-gio

Quy định làm thêm giờ

Người sử dụng lao động muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Người sử dụng lao động muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

Both comments and trackbacks are currently closed.