nganh-nghe-kinh-doanh

thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp thường phải thay đổi ngành nghề kinh doanh, khi đó họ phải làm thủ tục với Sở Kế hoạch Đầu tư.

Both comments and trackbacks are currently closed.