Đăng ký mã số mã vạch

Hiện nay, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ hay xuất khẩu nước ngoài thì cần phải tiến hành thủ tục đăng ký mã vạch hay còn gọi là đăng ký mã vạch sản phẩm; đăng ký mã số mã vạch để kiểm soát được chất lượng, số lượng hay đơn vị cung cấp … sản phẩm.

Vậy mã số mã vạch là gì? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký mã số mã vạch như thế nào? Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể trong bài viết dưới đây.

Lệ phí nhà nước: 1.800.000 VNĐ, phí dịch vụ: 1.200.000 VNĐ, tổng chi phí trọn gói: 3.000.000 VNĐ

Chỉ sau 5 ngày là có mã vạch.

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HOẶC GỬI THƯ TỚI contact@luatthaian.vn


1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc đăng ký mã số mã vạch

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định đăng ký mã số mã vạch là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Quyết định số 73/QĐ-TĐC ngày 11 tháng 10 năm 2002 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp mã số mã vạch”;
 • Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
Đăng ký mã số mã vạch
Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch trọn gói, chi phí hợp lý

2. Mã số mã vạch là gì?

Mã số mã vạch là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

Mã số mã vạch gồm 2 phần:

 • Mã số GS1 là một dãy chữ số nguyên, trong đó có các nhóm số để chứng minh về xuất xứ hàng hoá như: đây là sản phẩm gì ? do công ty, tổ chức nào sản xuất ? công ty đó thuộc quốc gia nào?
 • Mã vạch GS1 (BarCode) là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được thiết kế theo một nguyên tắc mã hoá nhất định để thể hiện mã số hoặc cả chữ lẫn số dưới dạng các thiết bị đọc có gắn đầu Laser (Scanner) nhận và đọc được. Thiết bị đọc được kết nối với máy tính và mã vạch được giải mã thành dãy số một cách tự động.

3. Lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch

Khi đăng ký mã số mã vạch, doanh nghiệp sẽ cải thiện đáng kể hoạt động sản xuất, bán hàng và quản lý chất lượng của mình, do:

 • Năng suất tăng cao, giúp cho việc thanh toán và xuất hóa đơn được thuận tiện và hiệu quả
 • Tiết kiệm hơn, giúp cho việc sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả và giảm thời gian khi kiểm toán
 • Chính xác hơn, giúp nhận biết chính xác nhà cung cấp hàng hóa và tránh nhầm lẫn trong việc xác định giá hàng hóa

4. Các loại mã số mã vạch được cấp

Các loại mã số mã vạch được cấp và quản lý gồm:

 • Mã doanh nghiệp;
 • Mã số rút gọn (EAN8);
 • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN).

Các loại mã số mã vạch do tổ chức/doanh nghiệp tự lập để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, gồm:

 • Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);
 • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN);
 • Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng.

Lưu ý: Mỗi tổ chức/doanh nghiệp được đăng ký sử dụng một mã doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt, một tổ chức/doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng hơn một mã doanh nghiệp khi chứng minh đã dùng hết quỹ số được cấp. Khi đăng ký sử dụng thêm mã doanh nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp phải làm thủ tục như đăng ký cấp mã lần đầu và kèm theo thuyết minh đã sử dụng hết quỹ số được cấp.

5. Thẩm quyền cấp và quản lý đăng ký mã số mã vạch

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại mã số mã vạch.

Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, các tổ chức/doanh nghiệp tự lập các loại mã số mã vạch để sử dụng và định kỳ sáu tháng báo cáo Danh mục các loại mã số sử dụng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

6. Trình tự thủ tục đăng ký mã số mã vạch

a. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch gồm các tài liệu sau đây:

 • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo mẫu (02 bản)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);
 • Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu ( 02 bản)

b. Các bước đăng ký mã số mã vạch

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

 • Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ:Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.
 • Nếu hồ sơ  đầy đủ:Tổ chức tiếp nhận hồ sơ lập hồ sơ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ (Tổng cục TCĐLCL) chức thẩm định

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

Trong vòng 3 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định:

 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Tổng cục TCĐLCL  đề nghị tổ chức/doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng kí, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Bước 4: Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch tuân thủ các quy định về sử dụng mã số mã vạch.

7. Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch

Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch là khoản thu của Nhà nước khi trong các trường hợp cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch của các loại mã doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu GLN, mã EAN-8; Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng đọc bài viết Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch.

8. Triển khai sử dụng sau khi đăng ký mã số mã vạch thành công

Sau khi tổ chức/doanh nghiệp được Tổng cục đo lường chất lượng cấp mã số mã vạch thì cần triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật. Để hiểu rõ các quy định này, bạn vui lòng đọc bài viết Sử dụng mã số mã vạch theo quy định của pháp luật.

Tổ chức/doanh nghiệp lưu ý là nếu vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch có thể bị xử phạt hành chính, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì mã số mã vạch có thể bị thu hồi. Bạn có thể đọc bài viết Xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch để có thêm thông tin.

9. Nội dung dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của Công ty luật Thái An

a. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc đăng ký mã số mã vạch:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch
 • Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
 • Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng sản phẩn
 • Tư vấn Bảo hộ thương hiệu

b. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh): Bản sao có chứng thực)
 • Bảng Đăng ký sử dụng (danh mục sản phẩm cần đăng ký)
 • Phiếu đăng ký thông tin (theo mẫu)
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Thái An

c. Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch:

 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
 • Theo dõi việc sử lý hồ sơ
 • Nhận Giấy chứng nhận mã số mã vạch và giao cho khách hàng

10. Thời gian thực hiện dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của Công ty luật Thái An

 • 07 ngày (kể từ này nộp hồ sơ): cấp mã số mã vạch tạm thời
 • 60 ngày (kể từ ngày cấp mã số mã vạch tạm thời): cấp mã số mã vạch chính thức
 • Thời hạn hiệu lực của mã số mã vạch là 01 năm (có thể được gia hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp)

11. Giá dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của Công ty luật Thái An

Giá dịch vụ trọn gói đăng ký mã số mã vạch là khoảng 3.000.000 VNĐ, trong đó:

 • Lệ phí nhà nước là khoảng 1.800.000 VNĐ, tùy theo loại mã số mã vạch. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng đọc bài viết Lệ phí Nhà nước về mã số mã vạch.
 • Phí dịch vụ là 1.200.000 VNĐ

12. Lý do nên dùng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của Công ty luật Thái An

 • Chi phí hết sức hợp lý
 • Dịch vụ trọn gói, đạt kết quả như mong muốn
 • Thời gian nhanh chóng
 • Được hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề khác liên quan

Bạn nên sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch trọn gói để tiết kiệm thời gian và thực chất là tiết kiệm chi phí cơ hội. Các luật sư giàu kinh nghiệm của Công ty luật Thái An sẽ thực hiện công việc theo quy trình chuẩn mực. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


Tác giả bài viết:

Tiến sỹ luật học, Luật sư Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty luật Thái  An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình

Xem thêm Luật sư Nguyễn Văn Thanh.


THÔNG TIN LIÊN QUAN