Các trường hợp khiếu nại đất đai

Người sử dụng đất người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất là người có quyền khiếu nại đất đai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính ấy xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.


1. Các trường hợp khiếu nại đất đai phổ biến và thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai đối với từng trường hợp cụ thể

1.1 Khiếu nại đất đai về việc cấp (giao đất, cho thuê đất), thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Nếu việc cấp/thu hồi GCN quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện tiến hành thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND huyện. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND huyện. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện hành chính.
 • Nếu việc cấp/thu hồi GCN quyền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh tiến hành thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND tỉnh. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND tỉnh. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Nếu việc cấp/thu hồi GCN quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường (được UBND tỉnh ủy quyền) tiến hành thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND tỉnh. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND tỉnh. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.2 Khiếu nại đất đai  về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

 • Nếu việc thu hồi đất do UBND cấp huyện quyết định thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND huyện. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND huyện. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện hành chính.
 • Nếu việc thu hồi đất do UBND cấp tỉnh quyết định thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND tỉnh. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND tỉnh. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.3 Khiếu nại đất đai trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai

 • Nếu tranh chấp đất đai do chủ tịch UBND huyện tiến hành giải quyết thì chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch UBND huyện.
 • Nếu tranh chấp đất đai do chủ tịch UBND tỉnh tiến hành giải quyết thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch UBND tỉnh

1.4 Khiếu nại đất đai liên quan tới quyết định xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai.

 • Nếu quyết định xử vi phạt phạm hành chính do chủ tịch UBND Xã ban hành thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND Xã. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND Xã. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND Xã thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới chủ tịch UBND Huyện hoặc khởi kiện hành chính.
 • Nếu quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND cấp Huyện ban hành thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND Huyện. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND Huyện. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND Huyện thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới là chủ tịch UBND Tỉnh.
 • Nếu quyết định xử phạt vi phạm hành chính do chủ tịch UBND Tỉnh ban hành thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là chủ tịch UBND Tỉnh. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần đầu đến bộ phận một cửa của UBND Tỉnh. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND Tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện hành chính.
 • Nếu việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành bởi thanh tra viên thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thanh tra viên đó. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của thủ trưởng thì người khiếu nại khiếu nại lần hai tới thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện hành chính.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

Để biết thêm chi tiết về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, bạn vui lòng nhấp vào LINK NÀY.

3. Dịch vụ khiếu nại đất đai của Công ty Luật Thái An:

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn khiếu nại đất đai với những dịch vụ như sau:

 • Tư vấn thủ tục khiếu nại đất đai;
 • Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện và tài liệu khác có liên quan;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tham gia vào qúa trình khiếu kiện: xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan; thực hiện công việc được ủy quyền; đối thoại với cá nhân, cơ quan có thẩm quyền,…
 • Kiến nghị đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền với tư cách tổ chức hành nghề luật nếu phát hiện sai phạm trong quá trình giải quyết vụ việc.

Khách hàng có thể lựa chọn những loại dịch vụ kể trên. Dù khách hàng lựa chọn dịch vụ nào, Công ty Luật Thái An luôn thực hiện công việc theo một quy trình chuẩn mực. Đặc biệt, các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn mong muốn là cầu nối giữa người dân và chính quyền, hướng đến giải pháp hợp lý nhất cho cả hai bên nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp, đảm bảo lợi ích tối ưu nhất cho khách hàng. Do vậy, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo dịch vụ luật sư bào chữa/luật sư tranh tụng uy tín của Luật Thái An tại LINK NÀY.


Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ tư vấn khiếu nại đất đai chất lượng với chi phí phù hợp nhất.


 

THÔNG TIN LIÊN QUAN