Dịch vụ khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo

Khởi kiện vụ án

Khởi kiện vụ án là một trong những thế mạnh của Luật Thái An. Với đội ngũ luật sư năng động, chuyên nghiệp chúng tôi có thể giới thiệu các luật sư tranh tụng phù hợp nhất cho khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để đem lại thành công cho họ. Các luật sư giúp khách hàng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải hoặc tham gia tố tụng tại Tòa án, Trung tâm Trọng tài. Chúng tôi bảo hệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các loại vụ việc khiếu kiện và tố tụng sau đây:

1. Khởi kiện vụ án dân sự

Các lĩnh vực chúng tôi tham gia bảo vệ khách hàng là:

2. Khởi kiện vụ án hành chính

Các lĩnh vực chúng tôi tham gia bảo vệ khách hàng là:

 • Khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực thuế
 • Khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
 • Khởi kiện vụ án trong lĩnh vực xây dựng

3. Khởi tố hình sự

4. Khiếu nại

 • Khiếu nại trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
 • Khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng
 • Khiếu nại trong lĩnh vực thuế
 • Khiếu nại trong lĩnh vực bảo hiểm
 • Khiếu nại trong lĩnh vực lao động
 • Khiếu nại trong lĩnh vực đấu thầu
 • Khiếu nại về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • Khiếu nại trong lĩnh vực hành chính

5. Tố cáo:

 • Tố cáo trong lĩnh vực xây dựng
 • Tố cáo trong lĩnh vực thuế
 • Tố cáo trong lĩnh vực bảo hiểm
 • Tố cáo trong lĩnh vực lao động

THÔNG TIN LIÊN QUAN