Thành lập công ty cho thuê máy móc vốn Việt Nam và vốn nước ngoài như thế nào?

Cho thuê máy móc đang là thị trường tiềm năng và mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp bởi các doanh nghiệp mới thành lập thường có xu hướng thuê máy móc thiết bị thay vì mua mới để tiết kiệm vốn đầu tư ban đầu. Chính vì vậy mà công ty cho thuê máy móc được thành lập ngày càng nhiều, thu hút cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp các thông tin về điều kiện kiện và quy trình thành lập công ty cho thuê máy móc vốn Việt Nam hoặc vốn nước ngoài.

1. Căn cứ pháp lí điều chỉnh việc thành lập công ty cho thuê máy móc

Cơ sở pháp lý quy định về việc thành lập công ty cho thuê máy móc là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Lợi ích của việc thành lập công ty cho thuê máy móc

Thành lập công ty cho thuê máy móc mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho cả nền kinh tế:

 • Đầu tiên, việc này giúp các công ty giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu và tăng cường tính linh hoạt trong quản lý vốn. Công ty cho thuê có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng máy móc theo mùa vụ hoặc theo dự án mà không gây áp lực tài chính lớn lên người thuê.
 • Thứ hai, việc thuê máy móc từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài còn giúp tiếp cận được với các công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

3. Điều kiện thành lập công ty cho thuê máy móc

3.1. Phạm vi kinh doanh ngành nghề cho thuê máy móc

Căn cứ theo quyết định 27/2018/Qđ-Ttg về hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì nhóm ngành cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng  gồm: Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển:

 • Máy tính và thiết bị ngoại vi;
 • Máy nhân bản, máy đánh chữ và máy tạo từ;
 • Máy và thiết bị kế toán: Máy đếm tiền, máy tính điện tử…;
 • Đồ văn phòng.

3.2. Điều kiện kinh doanh ngành nghề cho thuê máy móc

Theo quy định của pháp luật hiện nay, Cho thuê máy móc  không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để thành lập công ty cho thuê máy móc thì chủ doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng các điều kiện chung về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp thì đã có thể kinh doanh hợp pháp sau khi thành lập công ty.

4. Thủ tục thành lập công ty cho thuê máy móc vốn Việt Nam

4.1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;
 • Điều lệ công ty ( áp dụng đối với loại hình công ty hợp danh, công ty TNHH, Công ty cổ phần)
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh);
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) đối với thành viên công ty là cá nhân
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện công việc (nếu có).
Công ty cho thuê máy móc
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp cho Công ty cho thuê máy móc – Nguồn: Luật Thái An

4.2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

4.3. Nhận kết quả

 • Sau 3 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.
 • Lệ phí: lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ; phí Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000/lần

5. Điều kiện về đầu tư nước ngoài để thành lập Công ty cho thuê máy móc

5.1 Điều kiện đầu tư nước ngoài về dịch vụ cho thuê máy móc theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, FTAs

Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, FTAs không có quy định về điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị khác (CPC 83109).

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài là thành viên của WTO phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam được trình bày tại phần sau của bài viết này.

5.2. Điều kiện đầu tư nước ngoài về dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác theo AFAS 

Hiệp định hợp tác đầu tư với các nước ASEAN quy đinh như sau:

 • Điều kiện về vốn đầu tư: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước ASEAN trong tổ chức kinh tế không được vượt quá 51%.
 • Điều kiện về hình thức đầu tư: Các nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước ASEAN được đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều khiển dưới hình thức liên doanh.

5.3. Điều kiện đầu tư nước ngoài về dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều khiển theo VKFTA 

Hiệp định hợp tác đầu tư với Hàn Quốc quy đinh như sau:

 •  Điều kiện về vốn đầu tư: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư Hàn Quốc trong tổ chức kinh tế không vượt quá 51%.
 • Điều kiện về hình thức đầu tư: Các nhà đầu tư Hàn Quốc được đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều khiển dưới hình thức liên doanh.
 • Điều kiện về máy móc, thiết bị: VKFTA không hạn chế các loại thiết bị, máy móc mà nhà đầu tư nước ngoài Hàn Quốc được đầu tư dịch vụ cho thuê, ngoại trừ các thiết bị sau đây:
  • Các thiết bị khai thác mỏ và thiết bị dàn khoan;
  • Các thiết bị viễn thông;
  • Các thiết bị truyền hình và truyền thanh thương mại.

5.4. Điều kiện thành lập công ty cho thuê máy móc theo Hiệp định Thương mại tư do giữa Việt Nam – EU – EVFTA 

Trong EVFTA, Việt Nam cũng mở cửa cho hai phân nhóm của dịch vụ thuê/ cho thuê không kèm người điều khiển:

 • Liên quan đến tàu thủy (CPC 83103): Không hạn chế, ngoại trừ liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70% được phép thành lập.
 • Liên quan đến máy móc và thiết bị khác (CPC 83109): Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với công ty Việt Nam, với phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51%.

5.5. Điều kiện đầu tư nước ngoài về dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều khiển theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hiện tại pháp luật Việt Nam không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều khiển. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài cho thuê thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việt Nam:

 • Quy định về quản lý xuất nhập khẩu;
 • Quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật;
 • Quy định về đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia;
 • Đảm bảo không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông của Việt Nam theo quy định của luật viễn thông.

Các nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác (CPC 83109). Tuy nhiên trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan cấp phép phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công thương.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động cho thuê máy móc và thiết bị khác phải xin giấy phép kinh doanh đối với giấy phép cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính, trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành. Điều kiện cần phải đáp ứng cụ thể như sau:

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
 • Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
 • Trước khi được Sở Công thương cấp giấy phép kinh doanh cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính, trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành thì Sở Công thương phải xin ý kiến của Bộ Công Thương phải được Bộ Công thương đồng ý trước khi được cấp giấy phép

6. Thủ tục thành lập công ty cho thuê máy móc vốn nước ngoài

6.1. Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư 

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 về các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc của các tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Nếu các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc không sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao, không có sử dụng đất (không thuê đất trực tiếp từ Nhà nước) thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện luôn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty cho thuê máy móc có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký đầu tư

 • Nếu công ty đặt trụ sở tại khu công nghiệp là Ban quản lý các khu công nghiệp.
 • Nếu công ty đặt trụ sở ngoài  khu công nghiệp là Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch và Đầu tư nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

6.2. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc và đã chuẩn bị đầy đủ thông tin như ở bước 2 đã nêu, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty cho thuê máy móc. Hồ sơ bao gồm các loại văn bản giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Quyết định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc đặt trụ sở chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Trong thời gian 03 – 05 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

6.3. Đăng bố cáo thành lập công ty cho thuê máy móc

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

6.4. Làm con dấu pháp nhân

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

6.5. Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc cần thực hiện các công việc sau:

 • Đăng ký chữ ký số: Chữ ký số là một ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp có thể ký các văn bản, tài liệu điện tử giống như ký và đóng dấu các văn bản thông thường. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều dùng chữ ký số. Hiện nay có các chữ ký số phổ biến như ACC, Viettel, BKAV, VNPT, …
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc cần có ít nhất 01 tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp để nộp thuế, thực hiện các giao dịch, nhận thanh toán, …
 • Đăng ký kê khai thuế qua mạng: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc tiến hành đăng nhập hệ thống thuế điện tử (Etax) với tài khoản cấp bởi cơ quan thuế để tiến hành đăng ký các tờ khai cần thiết.
 • Đăng ký các loại giấy phép con liên quan tới lĩnh vực cho thuê máy móc.

7. Sự cần thiết sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn thành lập công ty cho thuê máy móc

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp và cạnh tranh, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn khi thành lập công ty cho thuê máy móc trở nên vô cùng quan trọng. Dưới đây là các lý do chính đáng tại sao doanh nghiệp cần đến sự hỗ trợ của luật sư trong quá trình này:

 • Luật sư tư vấn cung cấp cho doanh nghiệp kiến thức chuyên môn sâu sắc, giúp họ nắm vững các quy định pháp luật, từ đó tránh được những sai sót có thể dẫn đến rủi ro pháp lý, phạt tiền hoặc thậm chí là việc đình chỉ hoạt động kinh doanh.
 • Luật sư tư vấn giúp tối ưu hóa quy trình đăng ký kinh doanh, soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng kinh tế, lao động sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Qua đó, doanh nghiệp có thể tránh được các tranh chấp pháp lý không đáng có, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các vấn đề pháp lý sau này. Đồng thời, luật sư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các thỏa thuận, đảm bảo rằng mọi giao dịch đều mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty mình.
 • Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn còn giúp  công ty cho thuê máy móc xây dựng được một nền tảng pháp lý vững chắc ngay từ những bước đầu tiên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững trong tương lai.

8. Kết luận

Việc thành lập công ty cho thuê máy móc tại Việt Nam, dù là vốn trong nước hay nước ngoài, đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt kế hoạch kinh doanh, pháp lý và tài chính. Sự chuẩn bị kỹ càng và chiến lược đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ sinh lời mà còn góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp mới cần nhận thức rõ ràng về các thách thức và cơ hội để tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường này.

Đàm Thị Lộc