110.các-truong-hop-cham-dut-hop-dong-lao-dong-khong-can-bao-truoc

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước

Bộ Luật Lao động cho phép người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước

Bộ Luật Lao động cho phép người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Both comments and trackbacks are currently closed.