115.cac-ngay-nghi-le

Các ngày nghỉ lễ

BLLĐ 2019 quy định 11 ngày nghỉ lễ, tết (tăng thêm 01 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh so với BLLĐ 2012) – Nguồn ảnh minh họa: Internet

BLLĐ 2019 quy định 11 ngày nghỉ lễ, tết (tăng thêm 01 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh so với BLLĐ 2012) – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Both comments and trackbacks are currently closed.