Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Việc Kết hôn có yếu tố nước ngoài luôn ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp. Chính vì vậy pháp luật Việt Nam có các quy định chặt chẽ về thủ tục, điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài… Trong bài viết dưới đây Công ty Luật Thái An đề cập chủ đề này đang được nhiều người quan tâm.

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Luật Hôn nhân và Gia đình 2014;
 • Nghị định số 126/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình;
 • Luật Hộ tịch 2014;
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hộ tịch.

2. Kết hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Kết hôn là việc nam nữ lấy nhau thành vợ, chồng sau khi tiến hành thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Luật Hộ tịch 2014

Việc kết hôn được xem là có yếu tố nước ngoài nếu rơi vào các trường hợp sau đây:

 • Việc kết hôn : Công dân Việt Nam là người mang quốc tịch Việt Nam. Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt, bao gồm công dân nước ngoài và người không có quốc tịch.
 • Việc kết hôn giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt nam: Là công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài ở Việt Nam.
 • Việc kết hôn giữa người Việt Nam với nhau mà có ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.
 • Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài.

3. Điều kiện kết hôn với người nước ngoài

Để việc kết hôn với người nước ngoài được pháp luật công nhận thì hai bên cần thỏa mãn những điều kiện do nhà nước đặt ra. Điều kiện kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài được pháp luật hôn nhân gia đình quy định tại Điều 126. Cụ thể như sau:

Đối với người Việt Nam: Người Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài cần thỏa mãn các điều kiện kết hôn do pháp luật Việt Nam đặt ra. Theo pháp luật hiện hành thì người kết hôn cần thỏa mãn điều kiện sau:

 • Điều kiện độ tuổi: Nam cần từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Pháp luật Việt Nam chỉ quy định độ tuổi tối thiểu nam, nữ được phép kết hôn mà không quy định độ tuổi tối đa;
 • Điều kiện về sự tự nguyện của hai bên nam, nữ:  Việc kết hôn phải do hai bên nam, nữ tự nguyện quyết định;
 • Người kết hôn phải là hai người khác giới (pháp luật Việt Nam không công nhận hôn nhân cùng giới);
 • Việc kết hôn không thuộc các trường hợp cấm kết hôn.

Đối với người nước ngoài: Người nước ngoài khi kết hôn với người Việt Nam  nếu việc đăng ký kết hôn ở nước ngoài thì người nước ngoài chỉ cần thỏa mãn điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật nước họ mang quốc tịch; nếu việc kết hôn ở Việt Nam thì họ cần đáp ứng điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

4. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

a. Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình cũng như Luật hộ tịch, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được xác định như sau:

 • Nếu việc kết hôn được tiến hành ở Việt Nam thì Uỷ ban nhân dân dân cấp huyện nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc của một trong hai người nước ngoài
 • Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân Việt nam ở khu vực biên giới thực hiện viêc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đăng ký kết hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với nhau tại nước ngoài
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước tiếp nhận.

b. Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Khi tiến hành đăng ký kết hôn hai bên cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau đây:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu có dán ảnh của hai bên nam, nữ (Lưu ý hai bên có thể kê khai cùng một tờ khai)
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên nam, nữ có giá trị trong vòng 06 tháng.
  • Nếu trường hợp đã ly hôn cần cung cấp bản án, quyết định Tòa án về việc giải quyết ly hôn.
  • Trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì có thể thay thế giấy tờ xác định tình trạng hôn nhân thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó (thí dụ: Tuyên thệ).
 • Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế xác nhận về chứng minh về việc người kết hôn không mắc bện tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi
 • Bảo sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu gia đình
 • Đối với công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang: Nộp kèm văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.
 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn la công dân Việt Nam đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp.

Liên quan đến người nước ngoài cần chuẩn bị thêm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài
 • Giấy tờ hộ chiếu hoặc giấy thông hành tùy từng quốc gia
 • Các văn bản bằng tiếng nước ngoài cần dịch ra Tiếng Việt và cần được hợp pháp hóa lãnh sự

c. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Hai bên nam, nữ nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu một bên nam hoặc bên nữ đi nộp hồ sơ thì không cần văn bản ủy quyền của bên còn lại

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Người nộp hồ sơ được yêu cầu bổ sung hồ sơ
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Bộ phận chuyên môn, nếu thấy cần thiết, sẽ làm việc trực tiếp với các bên nam, nữ để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn…
 • Lưu ý:
  • Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu một hoặc cả hai bên nam, nữ vi phạm điều cấm hoặc không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Luật Hộ tịch Việt Nam.
  • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn từ chối đăng ký kết hôn, thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Trao Giấy chứng nhận kết hôn 

 • Nếu việc kết hôn của hai bên nam, nữ đáp ứng các điều kiện kết hôn và không thuộc trường hợp bị từ chối bộ phận chuyên môn trình thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định.
 • Trường hợp thủ trưởng cơ quan đồng ý thì ký 02 bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Hai bên nam, nữ có mặt ký và cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận giấy đăng ký kết hôn.
 • Lưu ý:
  • Khi trao kết quả cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Giấy chứng nhận kết hôn đã ký sẽ bị hủy. Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.
   Kết hôn có yếu tố nước ngoài
   Dịch vụ tư vấn Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Luật Thái An – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3. Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 15 ngày làm việc kể ngày hồ sơ hợp lệ.

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài của Công ty Luật Thái An

Công ty luật Thái An cung cấp Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến việc kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Đánh giá tính pháp lý của hồ sơ đăng ký kết hôn do khách hàng cung cấp
 • Tư vấn điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn lựa chọn chế độ tài sản khi kết hôn (chế độ tài sản theo luật định hay chế độ tài sản theo thỏa thuận)
 • Tư vấn cách thức, hồ sơ xin giấy xác thực tình trạng hôn nhân
 • Tư vấn thành phần hồ sơ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn Thủ tục đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 • Tư vấn Thủ tục đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài
 • Tư vấn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan

5. Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài của Công ty Luật Thái An

Khách hàng ưa chuộng sử dụng dịch vụ tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài của Công ty luật Thái An bởi các lý do sau:

 • Được tư vấn pháp luật miễn phí về trình tự, hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật về Hôn nhân và gia đình
 • Được luật sư hướng dẫn chi tiết về điều kiện kết hôn, hồ sơ đăng ký kết hôn trong từng trường hợp cụ thể
 • Thủ tục đăng ký kết hôn nhanh gọn
 • Phí dịch vụ tư vấn rất thấp
 • Thông tin khách hàng được bảo mật

>>> Liên hệ ngay Tổng đài tư vấn luật để được hỗ trợ kịp thời.


THÔNG TIN LIÊN QUAN