Bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Thái An cảm ơn bạn Vĩnh Tiến (Việt Kiều Mỹ và bạn Thu Trang (đang tu nghiệp tại Nhật Bản) đã tin tưởng gửi câu hỏi đến hòm thư contact@luatthaian.vn và Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí. Trong câu hỏi của các bạn rất quan tâm đến vấn đề Bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020. Dưới đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài
Biện pháp bảo đảm đầu tư /nguồn internet

Bảo đảm đầu tư là gì?

Bảo đảm đầu tư là những cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lý đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư khi họ tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các biện pháp bảo đảm đầu tư như thế nào?

Cam kết về bảo đảm đầu tư của Nhà nước được thể hiện bằng các biện pháp bảo đảm đầu tư. Đây chính là trách nhiệm của Nhà nước đối với việc tiếp nhận đầu tư, bảo đảm quyền lợi cụ thể, chính đáng của nhà đầu tư.

Các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với các dự án đầu tư được quy định từ Điều 10 đến Điều 14 Luật Đầu tư 2020. Theo đó:

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo hộ. Trong trường hợp trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư vì những lý do đặc biệt, chính đáng (Quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia…) nhà nước sẽ có sự thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

>>> Xem thêm: Các biện pháp bảo đảm đầu tư và khuyến khích đầu tư 

Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Nhà nước ngoài việc bảo hộ quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài thì còn cam kết cho họ được chuyển tài sản hợp pháp của mình ra khỏi Việt Nam. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Không phải trong mọi trường hợp, khi có sự thay đổi pháp luật, nhà đầu tư cũng được bảo đảm hưởng các ưu đãi như theo Điều 13 Luật Đầu tư 2020 quy định, sự bảo đảm tại Điều này không được áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, về bảo lãnh của Chính Phủ đối với một số dự án đầu tư quan trọng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này chỉ được quy định tại Luật Đầu tư 2014, sang đến Luật Đầu tư 2020 thì quy định về việc bảo lãnh đã được bỏ vì đã được quy định tại Luật Quản lý công nợ, tránh sự trùng lặp.

Ngoài những bảo đảm trên, nhà đầu tư được giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 14, Luật Đầu tư 2020. Theo đó:

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Tòa án Việt Nam;

b) Trọng tài Việt Nam;

c) Trọng tài nước ngoài;

d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

Bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thế nào?

Kế thừa những ưu việt của pháp luật về đầu tư trước đây; bắt đầu từ Luật đầu tư năm 2014 không còn sự phân biệt giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.

Hiển nhiên, Luật Đầu tư 2020 cũng không hề có sự thay đổi hay phân biệt những quy định bảo đảm đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư trong nước được hưởng.

Theo quy định pháp luật đầu tư hiện hành, các biện pháp bảo đảm đầu tư; khuyến khích đầu tư; quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư đều được quy định chung; không có sự khác biệt hay phân chia rõ đối với nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.

Nhà nước ta luôn bảo đảm các nhà đầu tư, không phân biệt quốc tịch của nhà đầu tư, được hưởng các biện pháp bảo đảm đầu tư; chế độ ưu đãi đầu tư; hỗ trợ đầu tư như nhau.

Chính sự công bằng giữa các nhà đầu tư với nhau đã và đang tạo sức hút ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện tự do đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam và cũng sẽ hưởng được những chế độ bảo đảm đầu tư như các nhà đầu tư trong nước, mà không sợ có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, so với nhà đầu tư trong nước, khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Do đó, có thể khẳng định: Các biện pháp bảo đảm được quy định tại Luật Đầu tư 2020 đều được áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Giống như các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được tự động hưởng các biện pháp bảo đảm đầu tư mà không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

*

Như chúng ta biết, trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có thể xảy ra những rủi ro. Nhà đầu tư bao giờ cũng muốn có một môi trường đầu tư thuận lợi với những bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước để an toàn về vốn, tài sản của mình trước khi quyết định thực hiện đầu tư. Các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định trong Luật Đầu tư 2020 là sự cam kết của Nhà nước Việt Nam dành cho các nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài và tăng sự thu hút đầu tư từ bên ngoài.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về các bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Để được tư vấn từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn Đầu tư nước ngoài của Công ty Luật Thái An. Bạn sẽ để được tư vấn kịp thời về các vấn đề đầu tư kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty luật Thái An

Luật Đầu tư 2020 có những quy định chặt chẽ về các biện pháp đảm bảo đầu tư. Nếu không nắm được các quy định này thì các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước có thể không dám mạnh dạn đầu tư hoặc không tận dụng được các cơ hội để đầu tư kinh doanh. Để có lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, hãy Dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi. Các nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ tốt nhất với những giải pháp pháp lý phù hợp!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói