Luật hình sự

Với chế tài hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, luật hình sự nổi bật với hệ thống các hình phạt thể hiện tính kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm tại nước ta. Vừa mang tính trừng trị vừa mang tính cải tạo, giáo dục con người. Ngoài việc xác định các tình tiết tăng nặng thì cũng có rất nhiều tình tiết nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tìm hiểu vấn đề này cũng chúng tôi.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói