Quy định chung về hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với ưu thế nổi trội của loại hình này, hợp tác xã ngày càng được nhiều người quan tâm. Tất cả các vấn đề thành lập, giải thể, chuyển nhượng vốn, cơ cấu tổ chức… sẽ được Luật Thái An tư vấn trong chuyên mục quy định chung về hợp tác xã.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói