Trang chủ Luật doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát

Dịch vụ bưu chính, chuyển phát ngày càng được xã hội hóa với sự tham .

Điều kiện phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống kinh .

Thủ tục khai thuế cho công ty mới thành lập như thế nào ?

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu, nhiều .

Chuyển nhượng vốn hợp tác xã có được không ?

Pháp luật cho phép việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH, chuyển .

Ban kiểm soát hợp tác xã: Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn

Để bảo đảm hoạt động minh bạch của hợp tác xã, cần có một bộ .

Giám đốc hợp tác xã: Chức năng, quyền hạn và tiêu chuẩn

Cũng như đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã cũng có .

So sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Pháp luật Việt Nam cho phép một số hình thức doanh nghiệp hoạt động bao .

Tài sản không được chia của hợp tác xã là gì ?

Khi thành lập và vận hành một tổ chức thì người ta luôn quan tâm .

Đại hội thành viên hợp tác xã: Thủ tục triệu tập và quyền hạn

Hợp tác xã hiện vẫn là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế. .

Doanh nghiệp phá sản: Điều kiện, thủ tục và hậu quả như thế nào ?

Hàng ngày tại Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập và cũng .

Bán doanh nghiệp tư nhân như thế nào ?

Trong một nền kinh tế thị trường sôi động thì việc mua bán công ty, .

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình khá đặc biệt khi mà chủ doanh .

So sánh doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp phá sản

Điều hành doanh nghiệp luôn là công việc khó khăn. Không ít các doanh nghiệp .

Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì ?

Giải thể được hiểu là  sự chấm dứt tồn tại của một tổ chức. Giải .

Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Đại hội thành viên hợp tác xã theo quy định của pháp luật

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Các trường hợp trả lại vốn hợp tác xã

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Tăng, giảm vốn hợp tác xã như thế nào ?

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Thủ tục giải thể hợp tác xã như thế nào ?

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Góp vốn bằng nhà ở

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ .

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ