Ưu đãi đầu tư

Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước rót vốn đầu tư vào Việt Nam, nhà nước ta đã ngày càng mở rộng trong các quy định ưu đãi đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư theo ngành nghề và theo địa bàn. Đây là những lĩnh vực, khu vực mà nhà nước muốn phát triển kinh tế, xã hội, tận dụng lợi thế bằng việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Công ty Luật Thái An xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên mục tư vấn về ưu đãi đầu tư dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói