Bảo đảm đầu tư

Bảo đảm đầu tư là các biện pháp của nhà nước áp dụng cho hầu hết các dự án đầu tư kể cả nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, một trong các loại biện pháp là dù pháp luật có sửa đổi thì những quy chế áp dụng đối với dự án đầu tư đó vẫn được áp dụng quy định trước đó. Đây là lợi thế đặc biệt lớn đối với các nhà đầu tư. Các loại biện pháp bảo đảm khác, cũng như trường hợp áp dụng cụ thể sẽ được chúng tôi tư vấn dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói