lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ cơ bản trong bộ hồ sơ phỏng vấn làm việc của bất cứ ai. Theo luật lý lịch tư pháp thì có hai loại phiếu lý lịch tư pháp dành cho hai trường hợp chưa được xóa án tích và ghi tất cả các án tích (đã xóa, chưa xóa). Nội dung hai loại phiếu này là khác nhau mà bạn đọc cần nắm rõ. Tham khảo chuyên mục dưới đây của chúng tôi.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói