Hỏi đáp luật Thuế 375 Lượt xem

Từ 1/1/2009 bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp với hộ kinh doanh cá thể

Hỏi: Gia đình tôi là hộ kinh doanh cá thể hàng năm vẫn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Được biết từ 1/1/2009 trở đi, hộ kinh doanh cá thể sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa mà chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân có đúng không?

Việc tính thuế thu nhập cá nhân được được quy định như thế nào?
(Nguyễn Thị Bé và một số tiểu thương chợ Bến Thành, TP HCM)

Xem thêm:
>> Tư vấn pháp luật thuế
>> Phạt chậm kê khai thuế
>> Thu nhập tính thuế của cá nhân

 

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì từ ngày 1/1/2009 sẽ bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì người đứng tên trong đăng ký kinh doanh là đối tượng nộp thuế. Nếu cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh, nhưng không có đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép hành nghề) thì cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh là đối tượng nộp thuế.
Người kinh doanh cá thể sẽ kê khai và nộp thuế tại Chi cục Thuế trực tiếp quản lý từ ngày 1/1/2009. Nếu cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu kinh doanh, không hạch toán được chi phí thì hồ sơ khai thuế, căn cứ tính thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện như cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ. Riêng chi phí kinh doanh được xác định theo mức ấn định của cơ quan thuế.
Trường hợp cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán thì mỗi năm khai một lần, thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - (giảm trừ gia cảnh + các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ngành nghề bắt buộc + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học).
Thuế suất cũng theo biểu thuế của Luật thuế thu nhập cá nhân.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An