xác định tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

xác định tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Xác định tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân là phức tạp do cần phân định giữa tài sản của doanh nghiệp và của cá nhân.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.