Xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục

Pháp luật đất đai quy định người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời, nghiêm cấm hành vi không sử dụng đất. Theo đó, việc không sử dụng đất, sử dụng đất không liên tục có thể bị xử lý theo quy định pháp luật về đất đai. Trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ làm rõ vấn đề xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục được quy định trong các văn bản pháp lý sau đây:

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

2. Hành vi không sử dụng đất liên tục là gì?

Hành vi không sử dụng đất liên tục có thể hiểu là việc người sử dụng đất không sử dụng đất với mục đích sử dụng đất đã được ghi trong giấy chứng nhận hoặc quyết định giao, cho thuê đất của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trong một khoảng thời gian dài.

Việc không sử dụng đất/ không sử dụng đất liên tục là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013:

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

Như vậy, việc không sử dụng đất liên tục là hành vi vi phạm pháp luật đất đai và sẽ bị xử phạt hành chính và các chế tài khác theo quy định pháp luật.

===>>> Xem thêm: Xử phạt đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép

3. Xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục

3.1. Trường hợp nào sẽ bị xử phạt khi không sử dụng đất liên tục?

Theo Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định những trường hợp không sử dụng đất liên tục và thời gian không sử dụng đất liên tục sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Người sử dụng đất không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong 12 tháng liên tục;

– Người sử dụng đất không sử dụng đất trồng cây lâu năm trong 18 tháng liên tục;

– Người sử dụng đất không sử dụng đất trồng rừng trong 24 tháng liên tục.

Các trường hợp bị xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục
Các trường hợp bị xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Người sử dụng đất sẽ không bị xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục nếu thuộc trường hợp bất khả kháng được quy định tại Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, gồm:

– Không sử dụng đất liên tục do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;

– Không sử dụng đất liên tục do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;

– Không sử dụng đất liên tục do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;

– Không sử dụng đất liên tục vì các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

3.2. Mức xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục

Về mức phạt tiền trong xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục:

Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;
 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.
Mức xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục
Mức xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Như vậy, nếu người sử dụng đất không sử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liên tục đối với đất trồng cây hàng năm hoặc 18 tháng liên tục đối với đất trồng cây lâu năm hoặc 24 tháng liên tục đối với đất trồng rừng thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt tùy thuộc vào diện tích đất không được sử dụng liên tục.

Lưu ý: Mức phạt tiền trong xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm hành chính.

Về biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục:

Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với hành vi không sử dụng đất liên tục là buộc phải sử dụng đất theo đúng mục đích đã được Nhà nước giao/công nhận/cho thuê. Nếu người sử dụng đất không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích sau khi đã bị xử phạt thì bị Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

===>>> Xem thêm:Thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

===>>> Xem thêm:Xử phạt hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật

4. Không sử dụng đất liên tục bao lâu thì bị thu hồi đất?

Ngoài việc bị xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục, trong một số trường hợp nhất định thì việc không sử dụng đất liên tục có thể bị Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

“Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1.Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

2.Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.”

=> Theo đó,  người sử dụng đất sử dụng đất không liên tục sẽ bị thu hồi đất khi thuộc các trường hợp trên.

===>>> Xem thêm:Thu hồi đất nông nghiệp: Điều kiện, thủ tục và bồi thường

===>>> Xem thêm: Các trường hợp thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất

===>>> Xem thêm:Quy định về cưỡng chế thu hồi đất như thế nào?

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề xử phạt hành chính khi không sử dụng đất liên tục. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý về đất đai. 

===>>> Xem thêm:A-Z về xử phạt vi phạm hành chính

5. Dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai của Luật Thái An

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể về xử phạt hành chính khi sử dụng đất không liên tục, thậm chí là với các tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, hãy gọi Tổng đài tư vấn đất đai của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật Thái An là vô cùng cần thiết và khôn ngoan, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các tình huống liên quan tới đất đai, nhà ở.

Bạn có thể tham khảo bài viết:

===>>> Xem thêm: Khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai 

===>>> Xem thêm: Tư vấn khiếu nại đất đai 

 

Nguyễn Thị Huyền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói