Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là việc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động chi nhánh đã cấp trước đó do chi nhánh vi phạm quy định pháp luật. Như vậy, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là hậu quả pháp lý rất nặng nề, dẫn tới chi nhánh đó phải chấm dứt hoạt động. Một trong những nguyên nhân khiến giấy phép bị thu hồi là do thiếu hiểu biết pháp luật doanh nghiệp.

Để hạn chế tình trạng này, Luật Thái An xin được đưa ra tư vấn chung nhất cho việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan có thẩm quyền.

1. Cơ sở pháp lý quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Cơ sở pháp lý quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây:

2. Chi nhánh doanh nghiệp là gì?

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường và thương hiệu, thay vì thành lập công ty mới, thì việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp là một sự lựa chọn phù hợp, tiết kiệm về chi phí về quản lý, tài chính, nhân lực, mà lại được thừa hưởng thương hiệu sẵn có của doanh nghiệp…

Theo Điều 44, Luật Doanh nghiệp 2020:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

===>>> Xem thêm:Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải đặt tên như thế nào?

3. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có 3 trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh là giả mạo

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động có thể khi thành lập mới hoặc khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nếu các thông tin, nội dung kê khai bị cơ quan chức năng phát hiện là giả mạo thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

 • Chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

Khi chi nhánh ngừng hoạt động thì việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết đến là nghĩa vụ của  doanh nghiệp đó. Vì vậy, nếu chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế thì sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Nếu chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế thì sẽ bị Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – Ảnh minh họa: Internet.
 • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Theo đó, trong những trường hợp nhất định Toà án ra quyết định, cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có thể sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

===>>> Xem thêm:

4. Thu hồi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, với mỗi trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh khác nhau thì trình tự, thủ tục giải quyết là khác nhau. Cụ thể như sau:

a) Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh khi nội dung hồ sơ đăng ký giả mạo

 • Nếu giả mạo trong nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Nếu giả mạo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  của chi nhánh thì thủ tục được thực hiện như sau:
  • Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp
  • Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

===>>> Xem thêm: Hồ sơ thành lập chi nhánh

Lưu ý: Để nhanh chóng, thuận tiện, khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh khi chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

===>>> Xem thêm: Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

c) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền

 • Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở quyết định của Tòa án.
 • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

===>>> Xem thêm: Thay đổi đăng ký thành lập chi nhánh

d) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoạt động theo hình thức đầu tư

Chi nhánh hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp.

Việc xử lý nội dung dự án đầu tư trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến Cơ quan đăng ký đầu tư để phối hợp quản lý nhà nước.

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

5. Dịch vụ thành lập chi nhánh doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An

Luật Thái An cung cấp dịch vụ pháp lý trên rất nhiều lĩnh vực, kể cả thành lập chi nhánh doanh nghiệp. Chúng tôi đảm bảo rằng, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi là một quyết định đúng đắn. Đến với Luật Thái An, khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi như sau:

===>>> Xem ngay: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

 • Được tư vấn luật miễn phí trước khi thành lập
 • Dịch vụ trọn gói, hồ sơ thủ tục nhanh gọn
 • Phí dịch vụ thấp, không phát sinh chi phí
 • Được giảm tới 20% phí dịch vụ cho các công việc tiếp theo
 • Các lợi ích khác

Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ kịp thời!

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói