Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Mục lục tóm tắt

1. Thế nào là hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận tải hàng hóa (hay còn gọi là hợp đồng vận chuyển hàng hóa) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vận tải hàng hóa/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là Bộ luật dân sự 2015Luật thương mại 2005.

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận tải hàng hóa là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng vận tải hàng hóa không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng vận tải hàng hóa.

Các điều khoản của hợp đồng vận tải cần chặt chẽ đề phòng tranh chấp.
Các điều khoản của hợp đồng vận tải cần chặt chẽ đề phòng tranh chấp.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận tải hàng hóa là:

Đối tượng vận chuyển trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Đưa ra thông tin cụ thể và chính xác về số loại hàng hóa, tính chất, đặc điểm của loại hóa đó, đơn vị tính giá cước đối với từng loại hàng hóa.

Thời gian, địa điểm giao và nhận tài sản trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

2 bên hợp đồng thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm giao và nhận hàng hóa.

Phương tiện vận tải trong hợp đồng vận tải hàng hóa

Các bên trong hợp đồng thỏa thuận số hàng hóa vận tải bằng loại phương tiện nào, có đầy đủ mái che, xe làm mát, đông lạnh hoặc có dụng cụ che chắn ….Ngoài ra, các bên nên thỏa thuận số lượng phương tiện trong quá trình vận chuyển là bao nhiêu.

Vấn đề thanh toán phí vận tải trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Các bên trong hợp đồng thỏa thuận về số tiền cước phí chính, tiền phụ phí vận tải, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán, tiền đặt cọc.

Giấy tờ cho việc vận chuyển trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Khi có yêu cầu vận chuyển, bên thuê vận chuyển có trách nhiệm báo trước một khoảng thời gian theo thỏa thuận cho bên vận chuyển xác nhận về thời gian nhận hàng, địa điểm nhận hàng và khối lượng hàng bằng văn bản qua fax, email hoặc bằng điện thoại.

Bên thuê vận chuyển phải chịu trách nhiệm về các loại giấy tờ có liên quan đến hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển. Các bên có nghĩa vụ phải cung cấp giấy tờ khi thực hiện công việc của mình.

Phương thức giao nhận hàng hóa trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hai bên thỏa thuận về quy cách hàng giao, phương thức giao hàng.

Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa. Thời gian xếp dỡ giải phóng phương tiện cần quy định rõ thời gian chính xác. Trong trường hợp việc xếp dỡ được thực hiện vào ban đêm, vào ngày lễ và ngày chủ nhật thì bên thuê vận chyển phải báo trước cho bên vận chuyển về thời gian và phải trả chi phí hợp lý.

Giải quyết hao hụt hàng hóa trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hai bên thỏa thuận về mức hao hụt của hàng hóa trong quá trình vận tải mà bên vận chuyển sẽ không phải bồi thường. Trường hợp hao hụt trên tỷ lệ mà hai bên đã thỏa thuận thì bên vận chuyển phải bồi thường cho bên thuê vận chuyển theo giá trị thị trường tại nơi giao hàng.

Người áp tải trong hợp đồng vận tải/vận chuyển hàng hóa

Trong trường hợp bên thuê vận chuyển cử người theo phương tiện để áp tải hàng thì cần phải ghi rõ thông tin (Tên, số CMT, số điện thoại,…).

Quyền của bên vận chuyển trong hợp đồng vận tải/vận chuyển hàng hóa

 • Kiểm tra sự xác thực của hàng hóa, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
 • Từ chối vận chuyển hàng hóa không đúng với loại hàng hóa đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc hàng hóa bị cấm
 • Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 • Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại trong các trường hợp do lỗi của bên thuê vận chuyển gây ảnh hưởng đến bên vận chuyển.

……….

Nghĩa vụ của bên vận chuyển trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 • Bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Giao hàng hóa cho người có quyền nhận theo chỉ định của bên thuê vận chuyển.
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong một số trường hợp

……….

Quyền của bên thuê vận chuyển trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận.
 • Yêu cầu bên vận chuyển giao hàng đúng quy cách và phương thức như theo thỏa thuận.
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.
 • Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại trong các trường hợp gây ra thiệt hại như quy định tại hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển trong hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thoả thuận.
 • Bên thuê vận chuyển phải đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của hàng hóa.
 • Bên thuê vận chuyển phải cung cấp cho bên vận chuyển đầy đủ các thông tin về khối lượng hàng hóa từng chuyến.
 • Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận.
 • Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vận tải hàng hóa là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng vận tải hàng hóa, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thể là:

 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

5. Điều kiện để hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luật khác. Khi ký kết hợp đồng vận tải hàng hóa, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

Hợp đồng vận tải, vận chuyển rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng.

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp.

6. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải, hợp đồng vận chuyển của Luật Thái An

a) Các loại hợp đồng vận tải/vận chuyển hàng hóa Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng vận tải, vận chuyển như sau:

Soạn thảo các loại hợp đồng vận chuyển theo các phương thức khác nhau:

 • hợp đồng vận tải đa phương thức, hợp đồng vận tải đường biển, hợp đồng vận tải đường bộ
 • hợp đồng vận tải quốc tế
 • hợp đồng vận chuyển 2 bên, hợp đồng vận chuyển 3 bên

Soạn thảo các loại hợp đồng vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau:

 • hợp đồng vận tải hành khách
 • hợp đồng vận tải hàng hóa, hợp đồng vận chuyển xăng dầu, hợp đồng vận chuyển gạo, hợp đồng vận chuyển gỗ, hợp đồng vận chuyển máy móc, hợp đồng vận chuyển xi măng, mẫu hợp đồng vận chuyển rác thải, hợp đồng vận chuyển đất
 • hợp đồng vận chuyển bằng container
 • hợp đồng vận chuyển logistics
 • hợp đồng vận chuyển hàng hải quốc tế
 • hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh
 • hợp đồng vận chuyển theo chuyến
 • hợp đồng vận chuyển du lịch

b) Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải hàng hóa

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c) Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải hàng hóa

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d) Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng vận tải hàng hóa

Thời gian soạn thảo hợp đồng vận tải/ hợp đồng vận chuyển hàng hóa là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói