dao-tao-theo-hop-dong

Hợp đồng đào tạo

Nếu bạn có nhu cầu học nghề thì bạn cần phải ký hợp đồng đào tạo quy định các điều khoản đã thỏa thuận – Ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.