Mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại là một văn bản pháp lý quan trọng, cần được viết theo mẫu đơn khiếu nại, được cá nhân hoặc tổ chức sử dụng để bày tỏ sự không hài lòng hoặc phản đối đối với một vấn đề cụ thể. Đơn khiếu nại cần được gửi đến một cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có thẩm quyền để yêu cầu xem xét, giải quyết.

Đơn khiếu nại cần được soạn thảo một cách cẩn thận, rõ ràng, mô tả chi tiết sự việc, bằng chứng liên quan và đề xuất giải pháp mong muốn. Việc này không chỉ giúp người khiếu nại có cơ hội được giải quyết công bằng, minh bạch mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch của các tổ chức, cơ quan liên quan. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu đơn khiếu nại.

Đơn khiếu nại là một hình thức khiếu nại hợp pháp

Căn cứ tại Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 thì có các hình thức khiếu nại như sau:

Hình thức khiếu nại

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, hiện này có hai hình thức khiếu nại theo quy định là khiếu nại trực tiếp và khiếu nại bằng đơn khiếu nại.

Mẫu đơn khiếu nại viết như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục ban kèm Nghị định 124/2020/NĐ-CP mẫu đơn khiếu nại được bao gồm những nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (1)

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………… , ngày cấp…………. , nơi cấp: ………………………….(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:……………………………………………………. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………….. (5);

Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Trong đó:

– Mục (1): ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

– Mục (2): ghi họ tên của người khiếu nại như sau:

+ Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

+ Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

– Mục (3): nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi, người khiếu nại KHÔNG GHI.

– Mục (4): ghi rõ khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

– Mục (5): ghi nội dung khiếu nại như sau:

+ Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

+ Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

– Mục “ký và ghi rõ họ tên”: người khiếu nại ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý:

Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại và trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại.

đơn khiếu nại
Đơn khiếu nại phải được viết theo mẫu – Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về mẫu đơn khiếu nại. Viết đơn khiếu nại là một phần không thể thiếu trong quá trình khiếu nại. Đây là một quá trình pháp lý không đơn giản. Để có thể khiếu nại thành công, bạn cần biết những quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại có tại bài viết này:

Tổng hợp các quy định về khiếu nại bạn cần biết !

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật Thái An để được tư vấn chi tiết.

Dịch vụ tư vấn khiếu nại của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn khiếu nại là sự lựa chọn thông minh, bởi bạn sẽ biết cách ứng xử đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ bảo vệ được quyền nghĩa vụ của mình. Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ tư vấn khiếu nại như sau:

  • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể
  • Giúp khách hàng xác định được nơi nộp đơn khiếu nại
  • Giúp khách hàng xác định được thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiêu nại
  • Tư vấn cho khách hàng về các nội dung sẽ có trong đơn khiếu nại
  • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại
  • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại khi khách hàng có nhu cầu
  • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT THÁI AN ĐỂ TƯ VẤN KHIẾU NẠI KỊP THỜI!

Nguyễn Văn Thanh