Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất

Sau khi Toà án ra phán quyết thì các bên có nghĩa vụ thực hiện bản án. Nhưng nếu một bên không chịu thực hiện bản án thì bên kia có quyền yêu cầu thi hành án. Đây là một phần trong quá trình tố tụng. Để thực hiện thủ tục trên thì trước hết, các chủ thể cần chuẩn bị đơn yêu cầu thi hành án.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

2. Các quy định về thi hành án dân sự

Trước khi viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự, bạn cần hiểu rõ các quy định của pháp luật về việc này, gồm:

 • Xác định loại bản án, quyết định yêu cầu thi hành án có hiệu lực thi hành
 • Xác định thẩm quyền thi hành án dân sự
 • Xác định quyền yêu cầu thi hành án dân sự
 • Xác định nội dung yêu cầu thi hành án dân sự
 • Đảm bảo là thời hiệu thi hành án vẫn còn

Chi tiết có tại bài viết sau:

Thi hành án dân sự như thế nào ?

3. Nội dung đơn yêu cầu thi hành án

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:
 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

4. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ………………………………………..địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng  …. năm 20……

 

Người yêu cầu thi hành án 

 

5. Quy định về nộp và nhận đơn yêu cầu thi hành án

Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu. 

Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:
 • Yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định
 • Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;
 • Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.
Khi từ chối yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.
đơn yêu cầu thi hành án
Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất – ảnh minh hoạ: Internet

 

6. Luật sư hỗ trợ soạn đơn yêu cầu thi hành án

Trong quá trình thi hành án, việc soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án là bước quan trọng, đòi hỏi sự chính xác và rõ ràng. Luật sư, với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng soạn thảo các đơn yêu cầu này. Họ giúp đảm bảo rằng mọi yêu cầu và quyền lợi của khách hàng được bảo vệ một cách tối ưu trong quá trình thi hành án, từ đó nâng cao khả năng thành công của việc thi hành án.

Sự hỗ trợ từ luật sư không chỉ giúp làm rõ nội dung, yêu cầu của đơn mà còn giúp khách hàng hiểu rõ về quy trình và các bước cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VỀ VIỆC YÊU CẦU THI HÀNH ÁN!

Nguyễn Văn Thanh