Mua nhà tái định cư: Những quy định cần biết !

Với những ưu điểm về quy chế pháp lý mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi thì việc mua nhà tái định cư ngày càng nhiều. Khi mua nhà tái định cư, người mua sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ hoặc vay vốn với lãi suất thấp và đặc biệt giá cả khi mua nhà tái định cư thấp hơn nhiều so với mua nhà thông thường.

Tuy nhiên không phải ai cũng được thực hiện mua nhà tái định cư. Để tìm hphảivề điều kiện, thủ tục mua nhà tái định cư, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý quy định việc mua nhà tái định cư

Cơ sở pháp lý quy định việc mua nhà tái định cư là:

 • Luật Nhà ở 2014;
 • Luật Đất đai 2013;
 • Bộ Luật Dân sự 2015
 • Luật Xây dựng 2014; sửa đổi, bổ sung 2020
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP

2. Thế nào là nhà ở tái định cư?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì:

Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ những đối tượng nhất định thì mới được ở nhà tái định cư. Cụ thể dưới đây:

3. Đối tượng nào được mua nhà tái định cư

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì  đối tượng được mua nhà tái định cư bao gồm:

 • Đối tượng (1) bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đối tượng (2) bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác;
 • Đối tượng (3) bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở”.

4. Điều kiện mua nhà tái định cư

Ngoài việc bạn thuộc đối tượng được phép mua nhà tái định cư thì khi mua nhà tái định cư sẽ được thực hiện khi đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về điều kiện như sau:

Trường hợp thuộc đối tượng (1) và (2):

 • Khi các đối tượng này có nhu cầu mua nhà tái định cư do Nhà nước đầu tư thì cần:
  • Có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Khi hai đối tượng nêu trên có nhu cầu mua nhà ở xã hội để phục vụ việc tái định cư thì cần đáp ứng ba điều kiện:
  • Có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,
  • Có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo mẫu
  • Thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Trường hợp (3): Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại thì được bố trí nhà ở thì việc bố trí tái định cư phải được thực hiện qua hợp đồng mua nhà tái định cư ký giữa người được bố trí tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư nếu do Nhà nước đầu tư; ký với chủ đầu tư dự án nếu do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng.

5. Hồ sơ mua nhà tái định cư

Để thực hiện mua nhà tái định cư thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Mẫu đơn xin mua nhà tái định cư
 • Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng chính thức; có con dấu và chữ ký của các cơ quan ban hành cấp cho các hộ gia đình;
 • Đơn giá bán nhà tái định cư do Sở xây dựng phê duyệt;
 • Phiếu bốc thăm nhà tái định cư. Phiếu này được cấp sau khi đã bốc thăm xác định số nhà, số phòng;
 • Quyết định bán nhà của UBND thành phố hoặc UBND tỉnh phê duyệt. Đây là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất;
 • Hợp đồng mua bán nhà giữa hộ gia đình, cá nhân được phân nhà tái định cư với Công ty quản lý nhà, hoặc xí nghiệp quản lý nhà.
 • Các phiếu thu tiền do Công ty quản lý nhà, hoặc xí nghiệp quản lý nhà cấp
nhà tái định cư
Để có thể mua nhà tái định cư, bạn phải thuộc đối tượng theo quy định. – ảnh: internet

6. Trình tự thủ tục mua nhà tái định cư

Việc mua nhà tái định cư sẽ không có quy trình chuẩn chung nhất mà tùy từng trường hợp mà bạn phải được thực hiện theo đúng quy trình dưới đây:

a. Trường hợp ký hợp đồng mua nhà ở thương mại với đơn vị được giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư

Trường hợp ký hợp đồng mua nhà ở thương mại với đơn vị được giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư, các giấy tờ cần phải có khi mua nhà tái định cư là:

 • Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng đặt hàng mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại với đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư
 • Hồ sơ dự án đã được phê duyệt
 • Nếu mua nhà ở có sẵn thì phải có giấy tờ nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng và đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng.
 • Nếu mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải có bản nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng phần móng của nhà ở.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng mua nhà tái định cư với chủ đầu tư; đơn vị được giao phải có văn bản thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư và trực tiếp ký hợp đồng mua nhà tái định cư với các đối tượng này.

Căn cứ vào hợp đồng mua nhà tái định cư đã ký kết: đơn vị được giao có trách nhiệm tiếp nhận nhà ở từ chủ đầu tư; và bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở; hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư bàn giao cho người mua nhà.

Việc bàn giao nhà ở được thực hiện theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng mua nhà tái định cư. Và phải được lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan.

b. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì đơn vị được Nhà nước giao ký kết hợp đồng đặt hàng mua nhà ở với chủ đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đặt hàng, đơn vị được Nhà nước giao phải có văn bản thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Theo những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng thì chủ đầu tư bàn giao nhà ở cho người mua.

c. Trường hợp mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng

Trường hợp mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng thì hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách được tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện ký hợp đồng mua bán, thuê hoặc thuê mua nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

d. Trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phục vụ tái định cư

Việc này sẽ được UBND cấp huyện thông báo. Khi có thông báo, các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư trực tiếp ký kết hợp đồng mua nhà với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Việc bàn giao sẽ thực hiện theo thỏa thuận và được lập biên bản có xác nhận của đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư.

Ngoài ra, bạn cũng cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện mua nhà tái định cư trừ trường hợp được miễn.

7. Luật sư tư vấn về mua nhà tái định cư

Trong quá trình phát triển đô thị, việc tái định cư trở thành một phần không thể thiếu. Mua nhà tái định cư là một quá trình phức tạp, đòi hỏi người mua phải hiểu rõ về các quy định pháp luật, chính sách cũng như thủ tục liên quan. Đây là lý do vì sao dịch vụ tư vấn của luật sư trong lĩnh vực này trở nên quan trọng.
Luật sư tư vấn về mua nhà tái định cư sẽ giúp khách hàng nắm vững các thông tin cần thiết, từ việc hiểu biết về các quy định pháp luật đến việc hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện. Họ sẽ cung cấp thông tin về các chính sách liên quan đến tái định cư, hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá tính pháp lý của dự án, cũng như giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch.
Ngoài ra, luật sư còn tư vấn về các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán nhà tái định cư, giúp khách hàng hiểu rõ về các điều khoản, điều kiện thanh toán, cũng như các rủi ro có thể xảy ra. Họ sẽ kiểm tra và đánh giá tính minh bạch và hợp lệ của các giấy tờ pháp lý, đảm bảo quyền lợi của người mua được bảo vệ.
Quan trọng hơn, luật sư còn hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh, từ vấn đề chậm tiến độ xây dựng đến việc không đáp ứng các tiêu chuẩn đã cam kết. Họ cũng tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng, sở hữu, cũng như quyền sử dụng đất.
Tóm lại, sự tư vấn từ luật sư trong quá trình mua nhà tái định cư là vô cùng quan trọng, giúp người mua hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình, đồng thời hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, góp phần đảm bảo quá trình mua bán diễn ra suôn sẻ và công bằng.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VỀ MUA NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ!

Nguyễn Văn Thanh