Văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An được hình thành từ những ngày đầu thành lập. Nó được đúc kết, rèn luyện qua những thử thách, góp phần làm nên thành công và bản sắc của Hãng luật vì Cộng đồng.

văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp Công ty luật Thái An

 Văn hóa Đoàn kết, dân chủ:

Nguyên tắc này luôn được đề cao trong mọi hoạt động tại Công ty Luật Thái An, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của mỗi cá nhân khi thực hiện các vụ việc của Khách hàng.

Văn hóa Không ngừng học hỏi:

Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý liên tục nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc học tập, bồi dưỡng kiến thức hoặc nghiên cứu, trao đổi. Với việc cùng sử dụng hệ thống văn bản pháp luật; nghiên cứu tài liệu và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quý báu các luật sư luôn đưa ra những giải pháp tối ưu cho Khách hàng.

Văn hóa chịu Trách nhiệm:

Nguyên tắc này đòi hỏi mỗi luật sư, chuyên viên pháp lý làm hết phận sự của mình đối với công việc được giao, coi thành công của khách hàng là thành công của chính mình.

Văn hóa Tôn trọng tài năng cá nhân:

Chính sách “Chiêu hiền đãi sỹ” đã thu hút được nhiều luật sư giỏi, giáu kinh nghiệm và các chuyên gia pháp lý hàng đầu, đủ đức, đủ tài đến với Công ty Luật Thái An. Tại đây những ý kiến phản biện luôn được lắng nghe, những ý tưởng mới, sáng tạo luôn được khích lệ, những thành tích dù nhỏ luôn được công nhận nhằm hướng đến phục vụ Khách hàng ngày một tốt hơn.

Văn hóa Cùng đi đến thành công:

Nguyên tắc này là kim chỉ nam cho hoạt động nghề nghiệp của các luật sư, chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Thái An. Chính vì vậy Công ty Luật Thái An luôn là Đối tác pháp lý tin cậy và cùng Khách hàng đi đến thành công!
Nguyễn Văn Thanh