Văn hóa Công ty Luật Thái An

Văn hoá doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An được hình thành từ những ngày đầu thành lập. Nó được đúc kết, rèn luyện qua những thử thách, góp phần làm nên thành công của Hãng luật. 

 1. “Đoàn kết, dân chủ”: Nguyên tắc này luôn được đề cao trong hoạt động tại Công ty Luật Thái An, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của mỗi cá nhân khi thực hiện các vụ việc của khách hàng.
2. “Không ngừng học hỏi”: Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý liên tục nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc học tập, bồi dưỡng kiến thức hoặc nghiên cứu, trao đổi. Với việc cùng sử dụng hệ thống văn bản pháp luật; nghiên cứu tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm các luật sư luôn đưa ra những giải pháp tối ưu cho Khách hàng.
3. “Trách nhiệm”: Nguyên tắc này đòi hỏi mỗi luật sư, chuyên viên pháp lý làm hết phận sự của mình đối với công việc được giao, coi thành công của khách hàng là thành công của chính mình.
4. “Tôn trọng tài năng cá nhân”: Chính sách “Chiêu hiền đãi sỹ” đã thu hút được nhiều luật sư giỏi, các chuyên gia pháp lý hàng đầu, có đức, có tài đến với Công ty Luật Thái An. Tại đây những ý kiến phản biện luôn được lắng nghe, những ý tưởng mới, sáng tạo luôn được khích lệ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
5. “Cùng khách hàng đi đến thành công”: Nguyên tắc này là kim chỉ nam cho hoạt động nghề nghiệp của các luật sư, chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Thái An.