Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về việc có được tự ý điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng hay không.

1.  Cơ sở pháp lý điều chỉnh:

Cơ sở pháp lý để trả lời câu hỏi là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Bộ luật lao động 10/2012/QH13
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

2. Thế nào là điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng ?

Giữa người lao động và người sử dụng lao động là bản hợp đồng lao động được ký kết, theo đó quy định về công việc mà người lao động thực hiện vì lợi ích của ngưới sử dụng lao động để được hưởng thù lao. Cả hai bên có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung giao kết trong hợp đồng. Khi công việc thay đổi thì nội dung giao kết thay đổi và do đó hai bên cần thỏa thuận với nhau.

3. Quy định của pháp luật về việc điều chuyển người lao động

Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng. Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động.

“1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.”

Như vậy, người sử dụng lao động có quyền điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những điều kiện cho việc điều chuyển đó, cụ thể sẽ được phân tích trong các mục dưới đây.

4. Các trường hợp người sử dụng lao động có thể điều chuyển người lao động

Theo những quy định trên đây, người sử dụng lao động chỉ có quyền điều chuyển công tác của người lao động vì những lý do đặc biệt do điều kiện khách quan (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh), do những biến cố xẩy đến với người sử dụng lao động buộc họ phải áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước), do việc người lao động phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh. Nói một cách khác, người sử dụng lao động có thể điều chuyển người lao động làm những công việc khác với hợp đồng khi họ không còn cách nào tốt hơn.

5. Thời gian điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng

Khi điều chuyển người lao động làm việc khác với hợp đồng, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo trước cho người lao động biết ít nhất là 03 ngày về việc chuyển công tác.

Thời gian điều chuyển người lao động làm công việc khác hợp đồng lao động có thời gian tối đa 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

Nếu người sử dụng lao động muốn điều chuyển người lao động trong thơi gian lớn hơn 60 ngày cộng dồn trong năm thì việc điều chuyển cần được thoả thuận với người lao động và người lao động đồng ý với việc điều chuyển này bằng văn bản. Nếu người lao động không đồng ý thì 2 bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

6. Lương trong thời gian điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng

Về lương trong thời gian chuyển công việc khác so với hợp đồng lao động thì người lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì áp dụng mức lương của công việc cũ trong thời gian ba mươi ngày làm việc. Sau 30 ngày làm việc thì áp dụng lương theo công việc mới, nhưng tiền lương mới ít nhất phải bằng 85% mức lương công việc cũ, đồng thời không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

7. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ tại nơi làm việc, với người sử dụng lao động. Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật lao động của Luật Thái An để được tư vấn cụ thể.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới lao động như chấm dứt hợp đồng lao động, khiếu nại, tố cáo, kiện tụng người sử dụng lao động thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bạn có thể tham khảo bài viết Khởi kiện vụ án tranh chấp lao động của chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói