Đối với khách hàng doanh nghiệp, tư vấn luật bảo hiểm y tế là một phần trong gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn dưới hình thức văn bản hoặc tư vấn trực tiếp bằng lời nói.


Các nội dung tư vấn luật bảo hiểm y tế của Công ty luật Thái An về cơ bản gồm các vấn như dưới đây. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn về nhiều vấn đề khác liên quan.

1. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

 • Tư vấn nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 • Tư vấn nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
 • Tư vấn nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • Tư vấn nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Tư vấn nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình

2. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Mức đóng bảo hiểm y tế

 • Tư vấn mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 • Tư vấn mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
 • Tư vấn mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • Tư vấn mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Tư vấn mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình

3. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Phương thức đóng bảo hiểm y tế

 • Tư vấn phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 • Tư vấn phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
 • Tư vấn phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • Tư vấn phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Tư vấn phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình

4. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Mức hưởng bảo hiểm y tế

 • Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến
 • Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến
 • Mức hưởng bảo hiểm y tế chuyển tuyến

5. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

6. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế

 • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT
 • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đối với người được tổ chức BHXH đóng BHYT
 • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
 • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình

7. Tư vấn luật bảo hiểm y tế: Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế


 Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM để được hỗ trợ kịp thời!

lý do đối tác khách hàng tin tưởng công ty chúng tôi

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói