chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.