Trong bài viết dưới đây Công ty luật Thái An sẽ tư vấn về các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần là Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Cổ phần ưu đãi là gì?

Khi công ty cổ phần bắt đầu phát triển mạnh và cần huy động nguồn vốn lớn từ bên ngoài thì việc có các loại cổ phần ưu đãi bên cạnh cổ phần phổ thông thông thường là điều hết sức quan trọng. Cổ phần ưu đãi được hiểu đơn giản là loại cổ phần mang lại những điều kiện ưu tiên, đặc biệt hơn so với cổ đông phổ thông bình thường. Những cổ phần ưu đãi sẽ giúp công ty thu hút được nhiều nhà đầu tư cũng như bảo đảm quyền kiểm soát công ty của những nhà sáng lập.

3. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Theo Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thì cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông (thông thường mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết). Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể mỗi cổ phần ưu đãi biểu quyết tương ứng với bao nhiêu phiếu biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng từ cổ đông cho các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Ngoài ra cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng có những quyền lợi và nghĩa vụ như một cổ đông phổ thông bình thường.

4. Cổ phần ưu đãi cổ tức

Theo Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thì cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần mang lại giá trị cổ tức cao hơn cổ phần phổ thông thông thường. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ nhận được mức cổ tức đặc biệt cao hơn các loại cổ phần khác được quy định cụ thể trên cổ phiếu.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty nếu công ty bị giải thể hoặc phá sản (sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại).

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tham gia biểu quyết hay dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như các cổ đông phổ thông khác.

Ngoài ra cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cũng có các quyền lợi và nghĩa vụ như các cổ đông phổ thông bình thường.

5. Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ phần ưu đãi hoàn lại là loại cổ phần được công ty đảm bảo hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được được quy định cụ thể trên cổ phiếu.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết hay dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như các cổ đông phổ thông khác.

Ngoài ra cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền lợi và nghĩa vụ như các cổ đông phổ thông bình thường.

6. Cổ phần ưu đãi khác

Ngoài các loại cổ phần ưu đãi phổ biến được pháp luật quy định như trên công ty cổ phần cũng có thể tạo một số loại cổ phần ưu đãi khác quy định tại điều lệ công ty.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần.

Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

7. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh của Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị để tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuân thủ pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh đươc các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, tránh các rủi ro bị kiện tụng bởi các khách hàng, đối tác, thành viên góp vốn, người lao động…

Nếu bạn cần được tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói