Các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Vốn điều lệ trong công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Luật Doanh nghiệp 2020 chia cổ phần làm hai loại chính là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, trong đó cổ phần ưu đãi được chia thành 04 loại: cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần ưu đãi khác.

Để tìm hiểu rõ hơn về từng loại cổ phần ưu đãi, các luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn tới bạn đọc trong bài viết dưới đây.


1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần là Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Cổ phần ưu đãi là gì?

Khi công ty cổ phần bắt đầu phát triển mạnh và cần huy động nguồn vốn lớn từ bên ngoài thì việc có các loại cổ phần ưu đãi bên cạnh cổ phần phổ thông thông thường là điều hết sức quan trọng. Cổ phần ưu đãi được hiểu đơn giản là loại cổ phần mang lại những điều kiện ưu tiên, đặc biệt hơn so với cổ đông phổ thông bình thường. Những cổ phần ưu đãi sẽ giúp công ty thu hút được nhiều nhà đầu tư cũng như bảo đảm quyền kiểm soát công ty của những nhà sáng lập.

Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định 04 loại cổ phần ưu đãi bao gồm:

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.
Luật Doanh nghiệp 2020 quy định 04 loại cổ phần ưu đãi
Luật Doanh nghiệp 2020 quy định 04 loại cổ phần ưu đãi – Nguồn ảnh: Internet

3. Các loại cổ phần ưu đãi

3.1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Theo Khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phần phổ thông có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông (thông thường mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết). Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể mỗi cổ phần ưu đãi biểu quyết tương ứng với bao nhiêu phiếu biểu quyết.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

 • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty.

Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ đông sở hữu loại cổ phần này ngoài được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông thì sẽ có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, tuy nhiên hạn chế là cổ đông sở hữu không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

===>>> Xem thêm: Thừa kế cổ phần trong công ty như thế nào?

3.2. Cổ phần ưu đãi cổ tức

Theo Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần được trả với mức cao hơn so với mức cổ tức cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm thành gồm cổ tức cố định và cổ tức thường, trong đó cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Chủ thể sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Bên cạnh được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông, cổ đông sở hữu loại cổ phần này còn nhận được mức cổ tức đặc biệt cao hơn các loại cổ phần khác được quy định cụ thể trên cổ phiếu; được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty nếu công ty bị giải thể hoặc phá sản (sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại).

===>>> Xem thêm: Trả cổ tức theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 như thế nào?

Tuy nhiên, cổ đông sở hữu loại cổ phần này sẽ không được tham gia biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như các cổ đông phổ thông khác.

3.3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ phần ưu đãi hoàn lại là loại cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

Chủ thể sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu loại cổ phần này sẽ có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng sẽ không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như các cổ đông phổ thông khác.

===>>> Xem thêm: Cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần: quyền lợi và nghĩa vụ

3.4. Cổ phần ưu đãi khác

Ngoài các loại cổ phần ưu đãi phổ biến được pháp luật quy định như trên công ty cổ phần cũng có thể tạo một số loại cổ phần ưu đãi khác quy định tại điều lệ công ty.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần của Công ty Luật Thái An.  Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp  để được hỗ trợ kịp thời!

4. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh của Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị để tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuân thủ pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, tránh các rủi ro bị kiện tụng bởi các khách hàng, đối tác, thành viên góp vốn, người lao động…

Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp. Khi có bất kỳ nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý nào liên quan đến doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Luật Thái An để được hỗ trợ kịp thời với mức phí dịch vụ ưu đãi. 

===>>> Xem thêm: 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói