chế biến, bảo quản, sản xuất nông lâm thủy sản

chế biến, bảo quản, sản xuất nông lâm thủy sản

Ngành chế biến, bảo quản, sản xuất nông lâm thủy sản tuy là ngành truyền thống nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.