Tư vấn soạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

DỊCH VỤ: CHUYÊN TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NHÀ ĐẤT
THỜI GIAN: 2 – 3 NGÀY
LỢI ÍCH:  PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, TỐ ĐA HOÁ LỢI NHUẬN
KINH NGHIỆM LUẬT THÁI AN: 15 + NĂM; THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI; ĐÃ SOẠN HÀNG NGÀN HỢP ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG

Công ty Luật Thái An™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý thành thạo tư vấn hợp đồng dành doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều ưu điểm là chất lượng dịch vụ tốt, chi phí hợp lý.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ


I. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

Cơ sở pháp lý là Luật đất đai 2013, Bộ luật dân sự 2015Luật nhà ở 2014.

II. Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai) cần có các điều khoản chính như sau:

1. Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

Bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMT, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền…

Lưu ý:

 • Cần đảm bảo các thông tin trên là chính xác dựa trên các giấy tờ hoặc nguồn thông tin tin cậy.
 • Trường hợp là đồng sở hữu thì cần ghi rõ là đồng sở hữu và thông tin người đồng sở hữu.
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Những vấn đề cần lưu ý nhất khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được liệt kê dưới đây – Ảnh minh họa: Internet.

2. Đối tượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

 • Vị trí, địa chỉ, thửa đất số bao nhiêu
 • Diện tích,
 • Hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng
 • Những hạn chế về quyền sử dụng đất
 • Các tài sản gắn liền với đất là gì ? Đặc điểm ? Các tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng và không chuyển nhượng

3. Phạm vi chuyển nhượng đất đai

Hai bên đưa ra những thỏa thuận về hạn chế quyền, thời gian hạn chế hoặc các thỏa thuận khác về việc sử dụng, định đoạt tài sản nếu có.

4. Vấn đề về thanh toán đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

Bao gồm: Giá, thời điểm thanh toán, hình thức thanh toán, tiền cọc

 • Về giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng là tiền VNĐ, ghi rõ bằng số và chữ. Giá chuyển nhượng của từng đối tượng chuyển nhượng và tổng giá trị chuyển nhượng hợp đồng
 • Về tiền cọc: số tiền, hình thức trả, thời điểm trả.
 • Hình thức thanh toán: tiền mặt hay chuyển khoản…
 • Nếu thanh toán theo nhiều lần thì cần ghi rõ thời hạn và số tiền của từng lần, thỏa thuận về lãi trả chậm, trả dần ( nếu có)
 • Thời điểm thanh toán

5. Chuyển giao và đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng đất khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

Bao gồm: thời điểm chuyển giao quyền, các giấy tờ, tài sản liên quan, nghĩa vụ đăng kí

 • Về chuyển giao quyền: cần ghi rõ,thời điểm và địa điểm chuyển giao tài sản, các giấy tờ, tài liệu liên quan.
 • Về đăng kí quyền sở hữu: các bên thỏa thuận rõ bên nào thực hiện việc đăng kí quyền sở hữu và chi phí phải chịu trong quá trình thực hiện
Bạn cần được tư vấn kỹ trước khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)
Bạn cần được tư vấn kỹ trước khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai) – Ảnh nguồn Internet

6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí trong khuôn khổ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

 • Hai bên thỏa thuận với nhau về trách nhiệm nộp thuế và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng.
 • Theo quy định pháp luật, nghĩa vụ tài chính thuộc về bên nào thì do bên đó thanh toán, trừ thỏa thuận khác.

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

a) Quyền

 • Quyền được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp từ hợp đồng và yêu cầu bên kia thực hiện đúng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Quyền được thanh toán và quyền được chuyển giao quyền
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan
 • Yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm hợp đồng
 • Có các quyền khách theo quy định của pháp luật

b) Nghĩa vụ

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, giấy tờ liên quan một cách chính xác, đầy đủ, trung thực
 • Thực hiện đúng điều khoản đã thỏa thuận
 • Chịu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

8. Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

 • Một bên có nghĩa vụ chịu phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng mà nguyên nhân không thuộc các trường hợp được miễn trừ trách nhiệm; Các bên có thể thỏa thuận các trường hợp miễn trừ trách nhiệm
 • Bồi thường thiệt hại phát sinh khi một bên bị thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là do hành vi không thực hiện theo đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận của bên kia;
 • Nghĩa vụ phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại sẽ không phát sinh trong trường hợp bất khả kháng;
 • Các bên thỏa thuận về mức phạt hợp đồng.

Lưu ý: có thể thỏa thuận về bồi thường thiệt hại hoặc phạt vi phạm hoặc cả hai. Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

===>>> Xem thêm: Phạt bồi thường thiệt hại

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn cần chuẩn bị những gì để việc chuyển nhượng hợp pháp – Ảnh minh họa: Internet.

9. Bảo đảm quyền sở hữu của bên chuyển nhượng đối với tài sản chuyển nhượng

 • Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đã chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng không bị người thứ ba tranh chấp.
 • Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp mà 2 bên cùng biết thì bên chuyển nhượng phải đứng về phía bên nhận chuyển nhượng để bảo vệ quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng;
 • Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp mua bên nhận chuyển nhượng không thể biết thì có quyền hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu bên chuyển nhượng bồi thường thiệt hại nếu có. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng biết hoặc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người thứ ba mà vẫn mua thì phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

10. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai)

 • Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau tiến hành thương lượng, hòa giải, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau. Trường hợp hòa giải không thành, một trong các bên có thể khởi kiện tại Tòa án.
 • Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên hữu quan bằng văn bản chính thức.

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

III. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai) của Luật Thái An

Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng đất đai của Luật Thái An:

Bất cứ lúc nào có dự định bắt đầu hợp tác kinh doanh, hãy để chúng tôi hiện thực hóa nó bằng một bản hợp đồng chặt chẽ nhất. Công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

 • Rà soát ban đầu
 • Thu thập thông tin, tổng hợp mong muốn, yêu cầu của khách hàng và bên đối tác
 • Soạn dự thảo hợp đồng
 • Chuyển dự thảo hợp đồng lần một cho khách hàng
 • Điều chỉnh thành dự thảo hợp đồng lần hai
 • Chuyển dự thảo hợp đồng lần hai cho khách hàng
 • Chỉnh lý và chốt hợp đồng
 • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng nếu phát sinh

Đất đai là loại tài sản có giá trị lớn nên việc soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rất được chú trọng.

Hiện nay với xu thế ngày càng nhiều doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng dịch vụ luật sư thì quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thực sự là một khoản đầu tư sinh lời thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


—>>> HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ để được hướng dẫn thủ tục, quy trình soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đất đai) !

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói