Trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp như thế nào ?

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình… Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp.

Câu hỏi của khách hàng:

Chào luật sư. Tôi tên là L.V.Hòa, 31 tuổi, hiện đang cư trú tại Hà Nội. Hiện tại tôi đang là chủ sở hữu một công ty TNHH một thành viên hoạt động trong hai lĩnh vực chính là xây dựng và tư vấn thiết kế nội thất. Bây giờ tôi muốn tách công ty của tôi ra để thành lập thêm một công ty con. Xin Luật sư hãy cho tôi biết trình tự và thủ tục để có thể tách được công ty của tôi.

Luật Thái An trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi. Về vấn đề trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp, chúng tôi xin trả lời như dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự, thủ tục chia tách doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh trình tự, thủ tục chia tách doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Thế nào là tách doanh nghiệp?

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn.

Theo Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020, tách doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới (gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

3. Các phương thức tách doanh nghiệp

Pháp luật quy định có 3 cách để thực hiện tách doanh nghiệp bao gồm:

a. Tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần thành viên góp vốn:

Công ty bị tách chuyển một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần đó sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

b. Tách doanh nghiệp bằng cách chuyển toàn bộ thành viên góp vốn:

Công ty bị tách chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ sang cho các công ty mới.

c. Tách doanh nghiệp bằng cách kết hợp hai phương thức trên:

Công ty bị tách kết hợp chuyển vốn góp, cổ phần, tài sản theo cả hai cách nêu trên cho các công ty mới.

Có thể chia tách doanh nghiệp, công ty nhưng phải theo quy định của pháp luật.
Có thể chia tách doanh nghiệp, công ty nhưng phải theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục tách doanh nghiệp

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc tách doanh nghiệp để tái cơ cấu lại tổ chức, phù hợp với phương hướng, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biêt là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần thì việc thực hiện tách doanh nghiệp tổ chức lại doanh nghiệp là rất cần thiết. Thủ tục tách doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

a. Bước 1 trong thủ tục chia tách doanh nghiệp: Công ty thông qua nghị quyết chia tách doanh nghiệp

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty trước khi công ty thực hiện việc tách.

b. Bước 2 trong thủ tục chia tách doanh nghiệp: Công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách doanh nghiệp

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần của công ty bị tách phải thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty trước khi công ty thực hiện việc tách. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;
 • Tên của các công ty được tách sẽ thành lập;
 • Phương án sử dụng lao động sau khi tách công ty;
 • Cách thức tách công ty;
 • Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
 • Thời hạn thực hiện hoạt động tách công ty.

Nghị quyết, quyết định tách công ty sau khi được thông qua phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

c. Bước 3 trong thủ tục chia tách doanh nghiệp: Công ty được tách thông qua điều lệ và đăng ký doanh nghiệp

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

5. Hồ sơ tách doanh nghiệp

Theo Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ tách doanh nghiệp bao gồm:

5.1. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách

Công ty bị tách cần đăng ký thay đổi số vốn cũng như số thành viên đã chuyển sang công ty mới với cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo Điều 61 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách bao gồm:

 • Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp online trên website.

Thời hạn giải quyết hồ sơ vào khoảng 3 ngày làm việc.

Lệ phí: 50.000 VND nếu nộp hồ sơ trực tiếp và miễn phí nếu nộp hồ sơ online.

5.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được tách

Công ty được tách ra phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập đồng thời với thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty bị tách ra. Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

 • Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty được chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (công ty tách mới);
 • Điều lệ (công ty tách mới);
 • Danh sách cổ đông, thành viên.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp online trên website.

Thời hạn giải quyết hồ sơ vào khoảng 3 ngày làm việc.

Lệ phí: 50.000 VND nếu nộp hồ sơ trực tiếp và miễn phí nếu nộp hồ sơ online.

6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện tách doanh nghiệp

Các công ty bị tách và công ty mới được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các thủ tục đăng ký kinh doanh, xử lý các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty khi chưa bị tách hoặc thỏa thuận với các chủ nợ, khách hàng, người lao động để một trong số các công ty mới được tách ra thực hiện các nghĩa vụ này. Cụ thể:

a. Nghĩa vụ đối với cơ quan đăng ký kinh doanh khi tách doanh nghiệp

Sau khi thực hiện chia tách doanh nghiệp, công ty bị tách phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về phần vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần còn lại và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với việc đăng ký kinh doanh cho các công ty mới.

b. Nghĩa vụ đối với người lao động khi tách doanh nghiệp

Công ty mới phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có tại công ty bị tách và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phù hợp với thực tế.

Trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, người sử dụng lao động kế tiếp tại công ty mới có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định của Luật Lao động.

Nếu bắt buộc phải cho người lao động thôi việc thì công ty phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động.

c. Nghĩa vụ đối với cơ quan thuế khi tách doanh nghiệp

Khi thực hiện việc tách doanh nghiệp, doanh nghiệp bị tách có trách nhiệm thực hiện thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định tách doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Nếu công ty bị tách có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa hoặc số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT nếu đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp . Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

7. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh là một nhu cầu tương đối thường xuyên của công ty và doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, doanh nghiệp cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn hãy tham khảo các bài viết sau:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói