Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Để mở rộng hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân trên mọi miền tổ quốc, nhiều doanh nghiệp đã thành lập văn phòng đại diện. Cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động văn phòng đại diện đã có quy định riêng và khá chặt chẽ để dễ dàng quản lý. Nhất là đối với việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện là hậu quả pháp lý mà không doanh nghiệp nào mong muốn. Với tính nghiêm khắc, công bằng thì pháp luật kiên quyết xử lý, thu hồi giấy phép nếu vi phạm pháp luật.

Để tìm hiểu rõ về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Cơ sở pháp lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện là:

2. Văn phòng đại diện là gì?

Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

“Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp”.

Một văn phòng đại diện được coi là thành lập và hoạt động hợp pháp khi được cấp giấy phép do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nếu văn phòng đại diện vi phạm quy định của pháp luật trong một số trường hợp nhất định thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

===>>> Xem thêm: Tại sao nên thành lập văn phòng đại diện ?

3. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có 3 trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện là giả mạo

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động có thể khi thành lập mới hoặc khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nếu các thông tin, nội dung kê khai bị cơ quan chức năng phát hiện là giả mạo thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

 • Văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

Khi văn phòng đại diện ngừng hoạt động thì việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết đến là nghĩa vụ của văn phòng đại diện, doanh nghiệp đó. Vì vậy, nếu văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế thì sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

===>>> Xem thêm: Các quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Có thể bạn sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nếu không biết các quy định dưới đây – Ảnh minh họa: Internet.
 • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Theo đó, trong những trường hợp nhất định Toà án ra quyết định, cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có thể sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

4. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong từng trường hợp cụ thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành, với mỗi trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện khác nhau thì trình tự, thủ tục giải quyết là khác nhau. Cụ thể như sau:

a) Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện khi nội dung hồ sơ đăng ký giả mạo

 • Nếu giả mạo trong nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới văn phòng đại diện thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
 • Nếu giả mạo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  của văn phòng đại diện thì thủ tục được thực hiện như sau:

===>>> Xem thêm: Các vấn đề pháp lý về chi nhánh, văn phòng đại diện

  • Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp
  • Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
  • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Lưu ý: Để nhanh chóng, thuận tiện, khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện khi Văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

===>>> Xem ngay: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

c) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền

 • Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trên cơ sở quyết định của Tòa án.
 • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

d) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoạt động theo hình thức đầu tư

Văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp.

===>>> Xem ngay: Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Việc xử lý nội dung dự án đầu tư trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến Cơ quan đăng ký đầu tư để phối hợp quản lý nhà nước.

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về vấn đề thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

5. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Công ty Luật Thái An

Luật Thái An cung cấp dịch vụ pháp lý trên rất nhiều lĩnh vực, kể cả thành lập văn phòng đại diện. Chúng tôi đảm bảo rằng, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi là một quyết định đúng đắn. Đến với Luật Thái An, khi sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi như sau:

===>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

 • Được tư vấn luật miễn phí trước khi thành lập
 • Dịch vụ trọn gói, hồ sơ thủ tục nhan gọn
 • Phí dịch vụ thấp, không phát sinh chi phí
 • Được giảm tới 20% phí dịch vụ cho các công việc tiếp theo
 • Các lợi ích khác

Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ kịp thời!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói