Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng môi giới thương mại, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Thế nào là hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là là hợp đồng thương mại mà theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) trong việc đàm phán, mua bán giữa các bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ và bên môi giới được nhận thù lao theo hợp đồng môi giới.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng môi giới thương mại là Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005.

3. Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng môi giới thương mại

a. Điều khoản về chủ thể của hợp đồng môi giới thương mại

Bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMT, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật/ người đại diện được ủy quyền…

b. Điều khoản về đối tượng và nội dung môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

Hai bên thỏa thuận với nhau rõ về đối tượng môi giới của hợp đồng và cần có đầy đủ thông tin chi tiết về đối tượng môi giới đó, tránh nhầm lẫn đối với những đối tượng môi giới tương tự khác.

Ngoài ra, cần xác nhận nội dung về việc bên môi giới được bên được môi giới đồng ý giao cho bên môi giới thực hiện việc môi giới đối với đối tượng của hợp đồng.

c. Điều khoản về phí dịch vụ và phương thức thanh toán trong hợp đồng môi giới thương mại

Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận về số tiền phí môi giới mà bên môi giới sẽ được nhận khi hoàn thành việc môi giới, trong đó gồm có mức thù lao môi giới, hoa hồng môi giới và số tiền cần phải ghi rõ bằng cả số, chữ, đơn vị tiền tệ sử dụng.

Ngoài ra, hai bên phải thỏa thuận rõ số tiền dịch vụ này có bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ môi giới không.

Hai bên thỏa thuận với nhau về phương thức thanh toán, cần ghi rõ việc thanh toán sẽ được thực hiện trong bao nhiêu lần, mỗi lần sẽ được thanh toán với số tiền là bao nhiêu và việc thanh toán được thực việc trực tiếp hay chuyển khoản ngân hàng, thời hạn của mỗi lần thanh toán là trong bao lâu.

d. Điều khoản về thời gian thực hiện môi giới trong hợp đồng môi giới thương mại

Hai bên thỏa thuận về thời gian thực hiện việc môi giới đối với đối tượng đã được thỏa thuận. Sau khi hết thời gian thực hiện, hai bên có thể thỏa thuận về việc gia hạn thêm thời gian thực hiện môi giới thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

đ. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại

e. Điều khoản về vi phạm hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng:

 • Trường hợp bên được môi giới không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên môi giới theo thỏa thuận
 • Trường hợp bên môi giới không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận

Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong Hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận của hai bên.

g. Điều khoản về bảo mật thông tin

h. Điều khoản quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng

i. Điều khoản quy định phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

3. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng môi giới của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng môi giới như sau:

a. Hợp đồng môi giới mà quyền và nghĩa vụ của các bên là đặc thù:

 • hợp đồng môi giới độc quyền
 • hợp đồng môi giới 2 bên, hợp đồng môi giới 3 hay nhiều bên

b. Hợp đồng môi giới với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa, hợp đồng môi giới thương mại quốc tế
 • hợp đồng môi giới nhà đất gồm hợp đồng môi giới thuê nhà, hợp đồng môi giới cho thuê nhà, hợp đồng môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng môi giới mua bán nhà đất
 • hợp đồng môi giới dự án
 • hợp đồng môi giới hoa hồng
 • hợp đồng môi giới dịch vụ
 • hợp đồng môi giới xây dựng
 • hợp đồng môi giới lao đông, hợp đồng môi giới việc làm

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN