vận tải hành khách công cộng

vận tải hành khách công cộng

Vận tải hành khách công cộng là biện pháp giảm tắc nghẽn giao thông và bớt gây gánh nặng cho môi trường nên được Nhà nước quy định nhiều chính sách đầu tư hấp dẫn – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.