shutterstock_204137797

Hóa đơn của hộ kinh doanh được xuất như thế nào?
Nguyễn Văn Thanh
Both comments and trackbacks are currently closed.