Tư vấn pháp luật thường xuyên: Dịch vụ uy tín của Luật Thái An

Ngày càng nhiều doanh nghiệp cần được tư vấn pháp luật thường xuyên bởi các công ty luật, văn phòng luật sư. Đó là bởi vì trong tất cả các mối quan hệ của doanh nghiệp (quan hệ quản trị nội bộ, quan hệ với đối tác/nhà cung cấp, quan hệ với người lao động, quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước …) thì họ đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật mà nếu làm sai thì dẫn tới tranh chấp, thiệt hại, thua lỗ… Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu nội dung và những ưu việt của dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp:


1. Lý do doanh nghiệp cần được tư vấn pháp luật thường xuyên

Nhiều người thường ví “Thương trường là chiến trường”. Trong “thương trường” ấy các doanh nghiệp thường xuyên đối mặt với các rủi ro pháp lý, như:

 • Doanh nghiệp ký hợp đồng giá trị lớn nhưng không có hiệu lực, hoặc hợp đồng bất lợi
 • Doanh nghiệp bị phạt hoặc không thể chuyển đổi, sáp nhập, mua bán do không tuân thủ quy định về đăng ký kinh doanh
 • Doanh nghiệp không có quy chế làm việc dẫn đến tranh chấp giữa các thành viên góp vốn, chia tách công ty
 • Doanh nghiệp bị kiện do sa thải nhân viên trái pháp luật, do không tuân thủ quy định của pháp luật về lao động (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội …)
 • Doanh nghiệp bị cơ quan thuế phạt do vi phạm quy định về thuế và kế toán
 • Doanh nghiệp bị khách hàng kiện do tranh chấp hợp đồng
 • Doanh nghiệp bị mất thương hiệu, bị làm giả, làm nhái sản phẩm mà không được pháp luật bảo vệ và v.v…

Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp, nhất là các vừa và nhỏ, không có nhân viên – bộ phận pháp chế (“luật sư nội bộ – luật sư riêng”) mà vẫn có thể tuân thủ các quy định pháp luật trong đó có luật doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh đầu tư?

Vấn đề này trong lĩnh vực kế toán đã có lời giải: Doanh nghiệp không có nhân viên – bộ phận kế toán mà vẫn duy trì được hoạt động kế toán theo quy định bằng cách thuê dịch vụ kế toán từ các công ty chuyên về kế toán.

Trong lĩnh vực pháp lý: Thời gian gần đây mô hình sử dụng dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên cũng được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam sử dụng. Doanh nghiệp chỉ cần ký Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên với một Công ty luật có kinh nghiệm, uy tín thì mọi vấn đề pháp lý của họ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đây chính quyết định rất sáng suốt của những doanh nghiệp này để có được dịch vụ luật sư “ngon-bổ-rẻ”.

Điếu đáng lưu tâm là ngay cả các doanh nghiệp vừa hoặc doanh nhiệp có “tầm” cũng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên từ các hãng luật, cho dù họ đã có bộ phận pháp chế. Bởi rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp phát sinh, như hợp đồng hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, phát hành trái phiếu lần đầu (IPO), tranh chấp quyền kiểm soát công ty, tranh chấp hợp đồng kinh tế, khiếu nại hoặc kiện tụng… thì chỉ có các luật sư chuyên sâu mới có thể giúp họ bảo vệ đầy đủ được quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên

tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích. – ảnh: Luật Thái An

a. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn thiết kế mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập và cả những doanh nghiệp đã được thành lập từ lâu, luật sư sẽ tư vấn về mô hình quản trị doanh nghiệp. Để làm được việc này, luật sư sẽ thực hiện qua hai giai đoạn:

Nghiên cứu thực trạng quản trị của doanh nghiệp

Luật sư sẽ tìm hiểu thực trạng của doanh nghiệp:

 • các mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong thời gian ngắn hạn và dài hạn
 • mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp
 • vốn góp của các thành viên, đặc điểm và cơ cấu sở hữu
 • xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong quản lý nội bộ

Nghiên cứu hệ thống văn bản quản lý nội bộ hiện hành của doanh nghiệp

Luật sư sẽ đọc toàn bộ hệ thống văn bản quản lý nội bộ hiện hành của doanh nghiệp bao gồm:

Từ đó, luật sư sẽ đánh giá tính hợp pháp của các văn bản này đối với văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước, phát hiện các quy định trái pháp luật hiện hành, tính hợp lý của các văn bản đối với tình trạng hiện hành của doanh nghiệp.

Thiết kế mô hình tổ chức quản trị điều hành doanh nghiệp

Dựa trên mô hình chung về tổ chức quản trị điều hành quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 đối với từng loại hình doanh nghiệp, luật sư sẽ thiết kế mô hình quản trị doanh nghiệp. Về mô hình quản trị doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp có quy định mang tính tùy nghi, nhưng cũng có quy định mang tính bắt buộc.

Nhìn chung, doanh nghiệp không được phép thực hiện trái với các quy định về mặt tổ chức quản trị điều hành trong Luật Doanh nghiệp, trừ trường họp một số quy định mang tính chất tùy nghi cho phép doanh nghiệp được tự quyết định mô hình tổ chức quản trị điều hành.

b. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn soạn thảo hoặc rà soát văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp

Toàn bộ văn bản quản lý nội bộ trong doanh nghiệp có thế chia thành các nhóm dưới đây:

Nhóm 1: Các văn bản mang tính cơ chế quản lý nội bộ, bao gồm:

 • Điều lệ doanh nghiệp: Đây là văn bản quan trọng nhất và có hiệu lực cao nhất trong nội bộ công ty, tuy nhiên điều lệ không thể trái các quy định của pháp luật. Có thể nói, điều lệ của một công ty là luật của công ty đó.
 • Bộ quy chế của công ty gồm:
 • Các văn bản mang tính hướng dẫn/quy định về quy trình thực hiện các nghiệp vụ của các bộ phận, phòng, ban trong doanh nghiệp.
 • Thoả ước lao động tập thể: Khi được ký kết theo đúng quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể có giá trị như một “Bộ luật lao động” tại đơn vị sử dụng lao động.
 • Nội quy lao động: Nội quy lao động gồm những quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải có nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật lao động…

Nhóm 2: Các văn bản mang tính sự vụ, giải quyết các vụ việc phát sinh, ví dụ quyết định xử lý kỷ luật, quyết định sa thải, quyết định khen thưởng…

Các văn bản trên phải được soạn thảo dựa trên các quy định của pháp luật, phải được ban hành theo trình tự do pháp luật quy định. Do đó, luật sư có thể soạn thảo cho doanh nghiệp hoặc rà soát lại trên cơ sở các tài liệu sẵn có.

c. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông/Cuộc họp Hội đồng thành viên

Đây là cuộc họp của các chủ sở hữu doanh nghiệp, quyết định các vấn đề có tính chất quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên quyết định được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp.

Xem thêm:

Họp đại hội đồng cổ đông: Những quy định cần biết!

Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Những quy định quan trọng!

Việc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục tiến hành Đại hội cồ đông/Hội đồng thành viên có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu nhầm hoặc sai một bước nào đó thì kết quả cuộc họp sẽ bị hủy và gây ra những hệ luỵ khó lường. Việc chuẩn bị cuộc họp cần tuân thủ yêu cầu của pháp luật, bảo đảm tính pháp lý cao đối với cuộc họp, tránh gây tranh chấp sau này trong quá trình thực hiện các nghị quyết của cuộc họp.

d. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn về trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiêp

Người quản lý công ty bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Bên cạnh việc tư vấn về trách nhiệm dân sự, Luật sư sẽ tư vấn về trách nhiệm hình sự khi doanh nghiệp hoạt động vi phạm điều cấm của pháp luật theo quy định của pháp luật hình sự.

e. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Giải đáp các thắc mắc và tư vấn hướng giải quyết của doanh nghiệp

Trong quá trình vận hành, các phòng ban bộ phận của doanh nghiệp có nhiều thắc mắc và gặp nhiều vướng mắc về pháp luật. Luật sư sẽ tư vấn để doanh nghiệp xử lý sao cho đúng luật. Khi tư vấn như vậy, luật sư phải áp dụng kiến thức pháp lý sâu rộng trong nhiều lĩnh vực:

 • Tư vấn luật doanh nghiệp
 • Tư vấn luật đầu tư
 • Tư vấn luật thương mại
 • Tư vấn luật quản lý ngoại thương
 • Tư vấn luật quảng cáo
 • Tư vấn luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Tư vấn luật đấu thầu
 • Tư vấn luật xây dựng
 • Tư vấn luật lao động
 • Tư vấn luật việc làm
 • Tư vấn luật an toàn, vệ sinh lao động
 • Tư vấn luật quản lý thuế
 • Tư vấn các luật thuế: Thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế xuất khẩu, nhập khẩu; luật thuế tài nguyên; thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Tư vấn luật đất đai
 • Tư vấn luật nhà ở
 • Tư vấn luật kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn luật chứng khoán
 • Tư vấn luật các tổ chức tín dụng
 • Tư vấn luật kinh doanh bảo hiểm
 • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội
 • Tư vấn luật cạnh tranh

f. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn hợp đồng, các giao dịch của doanh nghiệp

Khi tham gia vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hợp tác… doanh nghiệp là một bên của nhiều loại hợp đồng. Các hợp đồng này nếu không được nghiên cữu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia pháp luật thì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về thực hiện sai hợp đồng, tranh chấp, thua lỗ, kiện tụng …

Luật sư sẽ tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng cho khách hàng trong khuôn khổ dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên.

Xem thêm:

Luật sư tư vấn hợp đồng

g. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh

Chúng tôi tư vấn và thực hiện các dịch vụ:

 • Đăng ký kinh doanh bao gồm: thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh …
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm thay đổi vốn, thay đổi tên công ty, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật…

Xem thêm:

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín của hãng luật

Tư vấn pháp luật thường xuyên
Tư vấn pháp luật thường xuyên giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

h. Tư vấn pháp luật thường xuyên: Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, thương mại

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp:
  • Tranh chấp giữa các thành viên công ty, cổ đông công ty
  • Tranh chấp lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp với bên ngoài (tranh chấp kinh tế)
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, xây dựng, đấu thầu…
  • Hỗ trợ và đại diện khách hàng đàm phán, thương lượng giải quyết các tranh chấp với bên thứ ba
  • Đại diện, cử luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng tại Tòa án, Trung tâm trọng tài, các cơ quan có thẩm quyền khác
 • Tư vấn khiếu nại, khiếu kiện hành chính
  • Tư vấn khiếu nại trong lĩnh vực thuế, đất đai, xây dựng, xử phạt hành chính…
  • Tư vấn khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính nếu ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp

Công ty Luật Thái An chuyên tư vấn giải quyết tranh chấp một cách êm đẹp giúp doanh nghiệp tránh thua thiệt về tiền bạc, cơ hội và danh tiếng.

Xem thêm:

Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Tổng hợp các quy định về khiếu nại bạn cần biết !

3. Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của Công ty luật Thái An?

 • Nhiều năm đồng hành, sát cánh cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn toàn tâm, giàu kinh nghiệm
 • Giúp doanh nghiệp an tâm, tự tin khi đàm phán, thương lượng với đối tác, khách hàng
 • Giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro pháp lý
 • Giúp doanh nghiệp quản trị nội bộ và kinh doanh hiệu quả
 • Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ công việc với chi phí thấp
 • Luôn đề ra những giải pháp tối ưu cho khách hàng lựa chọn
 • Chính sách hậu mãi tốt, giảm tới 25% phí dịch vụ cho các giao dịch khác
Tư vấn pháp lý thường xuyên
Tư vấn pháp lý thường xuyên

Phương thức tư vấn pháp luật thường xuyên

 • Sau khi ký Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên, nếu có phát sinh bất kỳ nhu cầu tư vấn nào thuộc phạm vi tư vấn nêu trên, đại diện của khách hàng doạnh nghiệp gửi yêu cầu cho Công ty luật Thái An bằng thư điện tử, công văn hoặc điện thoại và các phương tiện giao tiếp điện tử khác (zalo, viber..).
 • Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Công ty luật Thái An sẽ thông báo cho doanh nghiệp số giờ tư vấn cần thiết để thực hiện yêu cầu tư vấn của khách hàng.
 • Ngay sau khi doanh nghiệp xác nhận đồng ý với số giờ tư vấn được đề xuất của chúng tôi, các luật sư sẽ triển khai vụ việc và gửi kết quả tư vấn cho khách hàng đúng với tiến độ đã cam kết. Chúng tôi cũng thông báo số giờ tư vấn và nhận được xác nhận đồng ý của khách hàng thông qua phương tiện trao đổi đã thỏa thuận.
 • Thông thường cứ cuối tháng, Công ty luật Thái An sẽ tổng hợp các yêu cầu của khách hàng mà các luật sư của chúng tôi đã xử lý trong tháng, gửi cho khách hàng để xác nhận, làm cơ sở để các bên thanh toán sau này.
 • Trường hợp trong một tháng nào đó khách hàng không sử dụng hết số giờ theo thỏa thuận, thì số giờ tư vấn còn lại trong tháng sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp và lũy kế tối đa sang tháng thứ ba.
 • Trường hợp khách hàng sử dụng quá số giờ tư vấn trong một tháng nào đó như đã thỏa thuận, Công ty luật sẽ có thông báo cho khách hàng. Số giờ tư vấn vượt quá theo thỏa thuận thường được tính phí cao hơn khoảng 25% so với giờ tư vấn tiêu chuẩn trong Hợp đồng dịch vụ.
 • Trường hợp khách hàng doanh nghiệp có nhu câu sử dụng dịch vụ ngoài phạm vi tư vấn, Công ty luật Thái An sẽ đề xuất dịch vụ và các bên có thể thỏa thuận bằng hợp đồng dịch vụ pháp lý khác.

 

Hãy liên hệ với Công ty luật Thái An để sử dụng Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên là cách đầu tư khôn ngoan, hiệu quả nhất!

Nguyễn Văn Thanh