Thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp/tên công ty được cấp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Tên doanh nghiệp/tên công ty được gắn trên biển tại trụ sở chính, được in trên hóa đơn, giấy tờ, văn bản giao dịch của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng, các cơ quan có thẩm quyền… Trong quá trình hoạt động, do việc tổ chức lại doanh nghiêp hoặc thay đổi chủ sở hữu hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc thậm chí với lý do “phong thủy… nhiều doanh nghiệp/công ty tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp/thay đổi tên công ty.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp/thay đổi tên công ty. Trong bài viết dưới đây Công ty luật Thái An sẽ đề cập chủ đề này để Quý khách hàng tham khảo.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh

2. Các trường hợp cần thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp:

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi tên trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi tên tiếng Việt của doanh nghiệp.
  Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm 02 thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng của doanh nghiệp. Như vậy, phải thay đổi tên doanh nghiệp khi: 

  • Thay đổi loại hình doanh nghiệp. Thí dụ: từ chuyển từ “Công ty TNHH” sang “Công ty cổ phần” và ngược lại;
  • Thay đổi tên riêng của doanh nghiệp
 • Thay đổi tên bằng tiếng Anh của doanh nghiệp:
  Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi tên Tiếng Việt, nhưng thay đổi tên tiếng nước ngoài
 • Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 02/2021/NĐ-CP, theo đó “Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp”. 

3. Một số lưu ý khi thay đổi tên doanh nghiệp

Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp:

Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
 • Tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên tiết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc chữ cái trong bảng chữ cái ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó (trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký)
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu: “&”, “.”, “-“, “_”, “+”(trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký);
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” hay “mới” ngay trước hoặc sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký (trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký);
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ: “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Đông”, “miền Tây” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự (trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.
  • Sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội làm toàn bộ tên hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
  • Sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Thay đổi tên công ty
Việc thay đổi tên công ty cần thực hiện đúng quy định pháp luật

4. Xử phạt hành chính nếu không đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp

Theo quy định tại của pháp luật, khi thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Nếu vi phạm quy định này (không làm thủ tục đăng ký hoặc chẫm trễ đăng ký) doanh nghiệm sẽ bị phạt hành chính căn cứ Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp quá thời hạn quy định quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp quá thời hạn quy định quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Doanh nghiệp buộc đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp theo trình tự và thủ tục đã nêu ở trên.

5. Trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp/tên công ty

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi có Quyết dịnh hoặc Nghị quyết thay đổi tên doanh nghiệp, đơn vị phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để thực hiện đổi tên, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tra cứu tên doanh nghiệp/tên công ty dự kiến thay đổi trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty 
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh (Lưu ý: Đối với TP Hà Nội và Hồ Chí Minh việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử là bắt buộc)
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo để doanh nghiệp thực hiện.
  Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến không trái với các quy định của pháp luật về đặt tên doanh nghiệp.
 • Bước 4: Doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi tên công ty và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường Bưu điện. 
 • Bước 5: Doanh nghiệp khắc lại con dấu (chỉ thực hiện bước này nếu thay đổi tên tiếng Việt).
 • Bước 6: Công bố thay đổi tên doanh nghiệp

6. Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên; chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; quyết định của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh về việc đổi tên công ty;
  Lưu ý:
  Trong quyết định ghi rõ những nội dung được sửa đổi;
  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty là người ký văn bản. 
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh.
  Trong biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi tên doanh nghiệp (nếu người nộp không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp). 

7. Nội dung Dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp của Luật Thái An

Khi cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp cho khách hàng, Công ty luật Thái An thực hiện các công việc sau đây:

 • Tư vấn luật miễn phí trước khi thay đổi tên công ty;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu (theo mẫu của Luật Thái An)
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty;
 • Thay mặt khách hàng:
  • Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư
  • Theo dõi việc xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ (nếu có)
  • Nhận kết quả thay đổi tên công ty
  • Nộp lệ phí liên quan
  • Đăng Bố cáo về việc thay đổi tên công ty
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng sau khi thay đổi tên công ty:
  • Khắc dấu pháp nhân và nhận thông báo về việc sử dụng con dấu pháp nhân
  • Hướng dẫn khách hàng hủy hóa đơn đang sử dụng (trường hợp sử dụng hóa đơn đặt in) và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với các thông tin liên quan đến tên công ty mới
  • Hướng dẫn khách hàng thông báo và đăng ký thay đổi thông tin chủ sở hữu các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
  • Hướng dẫn khách hàng thông báo tới các đối tác đã ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng kinh tế
  • Hướng dẫn khách hàng thông báo và nộp hồ sơ đính chính lại thông tin tên chủ sở hữu trên các giấy tờ có đăng ký thông tin chủ sở hữu hoặc các giấy tờ liên quan đến thương hiệu doanh nghiệp

Quy trình cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp

Quý khách hàng vui lòng xem bài viết Quy trình cung cấp dịch vụ của Luật Thái An.

Thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp

Thời hạn thực hiện dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp của Luật Thái An là 03 ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ

Kết quả dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp

Khách hàng sẽ nhận được các tài liệu, thông tin khi việc thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp  đã hoàn tất:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới
 • Biên lại nộp lệ phí công bố thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp
 • Văn bản hướng dẫn các công việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty/thay đổi tên doanh nghiệp

Phí dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp

Quý khách hàng vui lòng xem bài viết Bảng giá dịch vụ đăng ký doanh nghiệp.


>>> Vui lòng tham khảo thêm các dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệpthay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty luật Thái An!

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN