Thành lập công ty kinh doanh kính thuốc như thế nào ?

Dịch vụ kính thuốc là loại dịch vụ được ưa chuộng đối với người dân hiện nay bởi tính tiện lợi và chất lượng dịch vụ tốt. Đến các cơ sở cung cấp dịch vụ kính thuốc, người dân sẽ không phải đăng ký các thủ tục rườm rà, chờ đợi lâu như trong bệnh viện. Được sự đón nhận từ phía người dân, ngàng càng nhiều cơ sở mới thành lập công ty kính thuốc.

1. Cơ sở pháp lý quy định điều kiện cấp giấy phép đối với dịch vụ kính thuốc

Cơ sở pháp lý quy định về điều kiện cấp giấy phép đối với dịch vụ kính thuốc là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP , được sửa đổi bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP;
 • Thông tư số 41/2011/TT-BYT
 • Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT;

2. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh kính thuốc là gì?

a. Điều kiện chung về kinh doanh dịch vụ kính thuốc

Để kinh doanh dịch vụ kính thuốc thì cần đáp ứng điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

 • Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
 • Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Căn cứ điểm d khoản 7 Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP thì cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc nhóm cơ sở dịch vụ y tế.

Từ các quy định trong Nghị định 155/2018/NĐ-CP có thể đưa ra 3 nhóm điều kiện đối với dịch vụ kính thuốc là điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về thiết bị y tế và điều kiện về nhân sự.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Cơ sở kinh doanh kính thuốc phải có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động), xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, diện tích ít nhất là 15m2; Cơ sở kinh doanh kính thuốc phải bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

kinh doanh dịch vụ kính thuốc
Tuy kinh doanh dịch vụ kính thuốc là lĩnh vực đầu tư tiềm năng nhưng không phải ai cũng có thể hoạt động trong lĩnh vực này – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Điều kiện về thiết bị y tế

Cơ sở kinh doanh kính thuốc phải có đủ dụng cụ, thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đã đăng ký.

Điều kiện về nhân sự

Điều kiện đối người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc:

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa mắt hoặc đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề về dịch vụ kính thuốc
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có kinh nghiệm thực hiện đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt tại cơ sở dịch vụ kính thuốc hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa mắt ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề
 • Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

Điều kiện đối người hành nghề dịch vụ kính thuốc

Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở sẽ phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản;

Người hành nghề tại cơ sở dịch vụ kính thuốc phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phạm vi hành nghề chuyên khoa mắt hoặc đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt và được phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

b. Điều kiện thành lập công ty kính thuốc đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trong khuôn khổ WTO và các hiệp định thương mại tự do thì Việt Nam cam kết không hạn chế đầu tư nước ngoài, ngoại trừ mức vốn đầu tư tối thiểu là 200.000 USD đối với cơ sở điều trị chuyên khoa. Như vậy nếu nhà đầu tư có quốc tịch là các nước thành viên WTO muốn mở phòng khám tai mũi họng thì phải đảm bảo vốn tối thiểu là 200.000 USD.

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác đầu tư toàn diện ASEAN thì không hạn chế đối với các dịch vụ y tế tổng hợp (CPC 93121), các dịch vụ y tế chuyên ngành (CPC 93122), các dịch vụ nha khoa (CPC 93123). Như vậy nếu nhà đầu tư có quốc tịch là các nước thành viên ASEAN thì có thể đầu tư thành lập phòng khám tai mũi họng mà không bị hạn chế.

Ngoài ra, để thành lập công ty kinh doanh kính thuốc đối với nhà đầu tư nước ngoài, bạn cần đáp ứng các điều kiện chung như đã trình bầy ở trên.

3. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh kính thuốc

a. Các bước thành lập công ty kinh doanh kính thuốc 100% vốn Việt Nam

Xin giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

 • Giấy đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy giấy phép thành lập công ty cho bạn
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân (bản sao công chứng như: chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hay hộ chiếu nếu còn hiệu lực).
 • Trường hợp nếu như là tổ chức thành lập công ty thì cần cung cấp thêm giấy phép kinh doanh của tổ chức đó.
 • Danh sách các cổ đông/thành viên cùng thành lập công ty (Nếu như bạn lực chọn loại hình 2 thành viên trở lên hay công ty cổ phần)
 • Điều lệ công ty kinh doanh trò chơi điện tử

Nộp hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.

 • Tối đa 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Xin giấp phép đủ điều kiện kinh doanh kính thuốc

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề
 • Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 – Thông tư 41/2011/TT-BYT
 • Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Y tế

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ  và thẩm định tại cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động:

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.
 • Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

b. Các bước thành lập công ty kính thuốc có vốn nước ngoài:

Để thành lập công ty kính thuốc có vốn nước ngoài, trước khi thực hiện thủ tục như đối với phòng khám 100% vốn Việt Nam thì bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước người khi thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam cần thực hiện thủ tục đăng kí đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch và Đầu tư nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng kí đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về thành lập công ty kính thuốcXin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Nguyễn Văn Thanh