Dịch vụ bưu chính, chuyển phát ngày càng được xã hội hóa với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước, vốn tư nhân và vốn nước ngoài. Tuy nhiên, để có thể đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập phải xin giấy phép kinh doanh lĩnh vực bưu chính (còn gọi là giấy phép con), theo đó doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, quản lý… Trong bài viết dưới đây, chúng tôi trình bầy về điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát.

1. Cơ sở pháp lý:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật bưu chính
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Dịch vụ bưu chính được chia thành ba mảng chính là

 • dịch vụ thư, bưu kiện có khối lượng đến 2 kg
 • dịch vụ thư, bưu kiện có khối lượng từ 2 kg
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam

Dưới đây là điều kiện kinh doanh các mảng dịch vụ này:

2. Cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg

Doanh nghiệp cần thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép, cụ thể là:
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

3. Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 2kg;  Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 2kg; Cung ứng dịch vụ gói, kiện

Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về bưu chính và xin văn bản xác nhận.

4. Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam; Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài

Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về bưu chính và xin văn bản xác nhận.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Nếu bạn cần tìm hiểu cụ thể hơn, vui lòng gọi Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói