Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Khi một cuộc đấu giá đất thành và có người trúng giá, người đó sẽ được cơ quan đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất. Khi đó, bạn cần phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đủ theo thời gian quy định thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc cấp giấy chứng nhận cho người trúng đất giá quyền sử dụng đất, các luật sư Công ty Luật Thái An đã có bài viết tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý quy định việc cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá

Cơ sở pháp lý quy định việc cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá là:

2. Quy định về cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá

Khi trúng đấu giá, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục hành chính và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

===>>> Xem thêm: Điều kiện đấu giá đất / đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

 • Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;
 • Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;
 • Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

===>>> Xem thêm: Đấu giá đất / đấu giá quyền sử dụng đất

cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá
Quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá mới nhất hiện nay – Ảnh minh họa: Internet.

3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá

Để được cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, văn bản sau:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất).
 • Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
 • Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp đấu giá đất / đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất

Để được cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất, bạn cần phải chuẩn bị mộ bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ đầy đủ để yêu cầu của bạn được giải quyết.

===>>> Xem thêm: Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

 • Bước 2: Nộp và hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất

Người trúng đấu giá hoặc tổ chức đã thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

 • Bước 3: Giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ quan tài nguyên và môi trường gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để trao cho người trúng đấu giá.

===>>> Xem thêm: Phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

  • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất năm (05) ngày;
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường ba (07) ngày;
  • Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân huyện (03) ngày.
 • Bước 4: Công bố và nhận kết quả cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cập nhật thông tin vào sổ địa chính và trả kết quả cho hộ gia đình cá nhân xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và có văn bản gửi cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh lý biến động; thu phí, lệ phí theo quy định, thu giấy tờ gốc về đất và tài sản gắn liền với đất.

Sau đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ trả Giấy chứng nhận cho người được cấp, chuyển lại hồ sơ (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã ký cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ, quản lý theo quy định).

===>>> Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đất giá

Trên đây là phần tư vấn về cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý đất đai nhà ở  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

5. Dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai của Luật Thái An là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các tình huống liên quan tới đất đai, nhà ở.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đất đai.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới nhà ở, đất đai thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Nếu bạn đã trúng đấu giá, có quyết định cuối cùng của tổ chức đấu giá thì việc được ấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá là quyền lợi chính đáng của bạn.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá bao gồm: đơn xin cấp GCN quyền sử dụng đất, văn bản công nhận trúng đấu giá, trích lục bản đồ địa chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

UBND huyện là cơ quan ra quyết định cấp GCN quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói