Đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng, các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó quan hệ nuôi con nuôi ngày càng được chú ý. Vấn đề này không mới song không phải ai cũng nắm được các quy định của pháp luật về Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Sau đây, Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số kiến thức tới bạn đọc về vấn đề này trong bài viết dưới đây.


MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là các văn bản pháp luật sau:

Đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài
Đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài. Minh họa: nguồn internet

2. Các trường hợp nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010 thì các trường hợp Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài bao gồm:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:
 1. Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 2. Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 3. Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 4. Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 5. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.
 • Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.
 • Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

3. Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

3.1. Điều kiện đối với người nhận nuôi

Trường hợp 01: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt.

Những người sau đây không được nhận con nuôi:

 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không cần phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên và có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

Trường hợp 02: Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi cũng phải có đủ các điều kiện trên và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

3.2. Điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi

 • Trẻ em dưới 16 tuổi
 • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;
  • Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.
 • Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phải đảm bảo đủ các giấy tờ như sau:

4.1. Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
 • Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
 • Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;
 • Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp nhận con nuôi đích danh.

Hồ sơ của người nhận con nuôi được lập thành 02 bộ và nộp cho Bộ Tư pháp thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú;

Trường hợp nhận con nuôi đích danh quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi 2010 thì người nhận con nuôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp.

4.2. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài gồm có:

 • Giấy khai sinh;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 • Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi;
 • Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi hoặc:
  • Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích hoặc:
  • Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 • Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.
 • Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;
 • Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em nhưng không thành.

Hồ sơ này được lập thành 03 bộ và nộp cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú.

5. Dịch vụ tư vấn việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Công ty luật Thái An

Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn con nuôi có yếu tố nước ngoài, bao gồm các công việc sau.

a) Tư vấn các quy định chung liên quan đến thủ tục cho, nhận nuôi con nuôi

 • Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi
 • Ai được nhận con nuôi?
 • Sự đồng ý cho làm con nuôi
 • Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi
 • Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế
 • Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Các trường hợp không được nhận con nuôi
 • Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi

b) Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài (đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

 • Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Điều kiện đối với người nhận con nuôi nước ngoài
 • Thủ tục xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Căn cứ giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài
 • Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài
 • Hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Hồ sơ của người nhận con nuôi, hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài
 • Hồ sơ, thủ tục xin con nuôi đích danh
 • Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu
 • Công dân Việt Nam nhận con nuôi nước ngoài
 • Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi
 • Nuôi con nuôi ở khu vực biên giới
 • Thay đổi dứt việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời!