Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài là kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Both comments and trackbacks are currently closed.