Người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu có được không?

Theo quy định của pháp luật, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, có những trường hợp người lao động tuy đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và công ty muốn giữ người lao động này làm việc. 

Vậy người lao động có được tiếp tục làm việc khi đã nghỉ hưu hay không? Để giải đáp thắc mắc trên, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp tới bạn đọc các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu.

Câu hỏi của khách hàng về vấn đề người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu

Chào luật sư. Tôi tên là Phúc, đến tháng 10/2020 là vừa tròn 60 tuổi, hiện đang làm việc tại Quảng Nam. Tôi có một thắc mắc về vấn đề người lao động nghỉ hưu tiếp tục làm như sau, mong được luật sư giải đáp:

Tôi là nhân viên kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu hàng hóa ở Quảng Nam được hơn 30 năm. Như đã trình bày ở trên thì đến tháng 10/2020 thì tôi vừa tròn 60 tuổi. Tôi vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh nên vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc tại công ty. Vậy tôi có thể được tiếp tục làm việc tại công ty mặc dù đã đủ điều kiện nghỉ hưu không? Mong được luật sư giải đáp.

Luật Thái An trả lời câu hỏi 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi. Chúng tôi xin trả lời như dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Bộ Luật Lao động năm 2019
 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
 • Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

2. Độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật

 Căn cứ quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 về tuổi nghỉ hưu như sau:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

 1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

 2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

 3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

 4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

Người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu
Người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3. Quy định sử dụng người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu 

Vấn đề này được quy định tại Điều 149 Bộ Luật Lao động 2019 như sau:

Điều 149. Sử dụng người lao động cao tuổi

 1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

 2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

 3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

 4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.”

Trong trường hợp của bạn, đến tháng 10 năm 2020 bạn sẽ đủ 60 tuổi, đối chiếu với quy định hiện hành thì phải hết tháng 01 năm 2021, bạn sẽ đủ tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam (60 tuổi 03 tháng). Theo Khoản 1 Điều 148 Bộ Luật Lao động 2019 thì trường hợp bạn tiếp tục làm việc sau độ tuổi nghỉ hưu thì sẽ được xem là người lao động cao tuổi.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 149 Bộ Luật Lao động 2019 thì khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Việc cho phép người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn là một điểm mới quan trọng của Bộ luật Lao động 2019.

Do đó, khi bạn có đủ sức khỏe, muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động có nhu cầu thì người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với bạn về giao kết hợp đồng lao động mới.

===>>> Xem thêm: Chuyển người lao động làm tại địa điểm khác so với hợp đồng lao động

4. Quyền lợi của người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu

Theo Khoản 2 Điều 149 Bộ Luật Lao động 2019 thì khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, họ còn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động.

===>>> Xem thêm: Ký hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi có được không?

5. Chế độ làm việc đối với người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu

Điều 148 Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 148. Người lao động cao tuổi

 1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật này.

 2. Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

 3. Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Theo đó, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian và luôn được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc. Đặc biệt, công ty không được phân công, sắp xếp họ làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

===>>> Xem thêm: Người sử dụng lao động có được tự ý điều chuyển người lao động hay không?

6. Tóm tắt tư vấn về vấn đề người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu

Với những phân tích ở trên, có thể tóm tắt tư vấn về người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu là:

Trường hợp sau khi đủ điều kiện nghỉ hưu mà bạn vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc thì bạn cần thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Bạn cần có đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp tục làm việc và được người sử dụng lao động đồng ý.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề liên quan tới người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

7. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ tại nơi làm việc, với người sử dụng lao động.

===>>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật lao động

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới lao động như chấm dứt hợp đồng lao động, khiếu nại, tố cáo, kiện tụng người sử dụng lao động thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

===>>> Xem thêm: Khởi kiện vụ án tranh chấp lao động 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói