Doanh nghiệp nước ngoài có được sở hữu đất đai, nhà ở tại Việt Nam ?

Việc cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài thông qua việc mở rộng quyền năng trong quá trình khai thác, sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước ta hết sức chú trọng. Theo đó, Nhà nước ta đã ghi nhận các quyền này trong Luật Đất đai. … Đọc tiếp Doanh nghiệp nước ngoài có được sở hữu đất đai, nhà ở tại Việt Nam ?