dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

Nếu vi phạm quy định hoạt động các dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thì chủ thể có thể bị xử phạt với nhiều mức độ khác nhau – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.