Xử phạt vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

Khi cung cấp dịch vụ liên quan tới đất đai thì một tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thì sẽ bị xử phạt hành chính. Những xử phạt đó là gì ? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về hình thức xử phạt hành chính khi tổ chức vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.

1. Cơ sở pháp lý quy định việc xử phạt vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

Cơ sở pháp lý quy định việc xử phạt vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai là:

2. Các dịch vụ trong lĩnh vực đất đai là gì ?

Khi một tổ chức cung cấp các  dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thì tổ chức đó phải đáp ứng các điều kiện nhất định về năng lực chuyên môn. Các dịch vụ đó là:

 • tư vấn xác định giá đất
 • lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • điều tra, đánh giá đất đai;
 • cải tạo đất;
 • đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận;
 • đấu giá quyền sử dụng đất;
 • bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà tổ chức vẫn cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thì sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể thế nào, chúng tôi sẽ trình bầy sau đây:

dịch vụ trong lĩnh vực đất đai
Nếu vi phạm quy định hoạt động các dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thì chủ thể có thể bị xử phạt với nhiều mức độ khác nhau – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

3. Xử phạt khi vi phạm điều kiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thế nào?

Hình thức và mức phạt đối với hành vi vi phạm điều kiện về hoạt động  dịch vụ trong lĩnh vực đất đai của tổ chức được quy định tại Điều 37 Nghị định 91/2019/NĐ-CP như sau:

a. Xử phạt về tiền khi vi phạm điều kiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai:

 • Điều 37. Vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

  1. Tổ chức vi phạm về điều kiện được hoạt động tư vấn xác định giá đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

   a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn xác định giá đất nhưng không có chức năng tư vấn xác định giá đất….các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (sau đây được gọi là Nghị định số 136/2018/NĐ-CP);
   b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn xác định giá đất nhưng không có chức năng tư vấn xác định giá đất…tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 136/2018/NĐ-CP.

  2. Tổ chức vi phạm về điều kiện được hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

   a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn lập quy hoạch,… kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 136/2018/NĐ-CP;

   b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không có chức năng tư vấn lập quy hoạch,… kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 136/2018/NĐ-CP.

  3. Tổ chức hoạt động tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực đất đai khác như điều tra, đánh giá đất đai;… được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 1 và 2 Điều 1 của Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ thì hình thức và mức xử phạt như sau:

   a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp không có 01 điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật;
   b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp không có từ 02 điều kiện hoạt động trở lên theo quy định của pháp luật.

b. Xử phạt bổ sung khi vi phạm điều kiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai:

Điều 37 Nghị định 91/2019/NĐ-CP cũng quy định các hình thức xử phạt bổ sung như sau:

Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước giấy phép hoạt động từ 06 tháng đến 09 tháng đối với tổ chức có giấy phép hoạt động kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật xử lý vi phạm hành chính;
b) Đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng đối với tổ chức không có giấy phép hoạt động kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, bên cạnh hình phạt chính là phạt tiền, chủ thể vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai còn phải chịu các hình phạt bổ sung như sau:

 • Tước giấy phép hoạt động từ 06 tháng đến 09 tháng đối với tổ chức có giấy phép hoạt động;
 • Đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng đối với tổ chức không có giấy phép hoạt động.

Trong trường hợp của bạn, nếu công ty bạn hoạt động tư vấn xác định giá đất nhưng không có đủ 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất thì sẽ bị phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, việc công ty hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không có đủ 05 cá nhân hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về hình thức xử phạt khi tổ chức vi phạm điều kiện về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai. Nếu bạn cần được tư vấn các trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật đất đai, xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Luật Thái An cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai cho các đối tượng khách hàng:

===>>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật đất đai

quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói