phi dang ky kinh doanh

phí đăng ký kinh doanh

Phí đăng ký kinh doanh đối với công ty nước ngoài thường cao hơn công ty Việt Nam do thủ tục phức tạp hơn.

Nguyễn Văn Thanh
Both comments and trackbacks are currently closed.